NYÍLT LEVÉL A CÖF VEZETŐJÉNEK (HITELTÁRSULÁS – FACEBOOK CSOPORT)

NYÍLT LEVÉL A CÖF VEZETŐJÉNEK. (Hiteltársulás-Facebook Csoport)

Mivel a Hiteltársulás Facebook csoportja is hosszú évek óta küzd a bankok és a politikai „elitek” által átvert „deviza”-„hitelesek” érdekeiért, ezért a Nemzeti Civil Kontroll kötelességének érzi, hogy segítséget nyújtson az általuk megfogalmazott Nyílt Levél terjesztésében.

Kérjük olvasóinkat, hogy minél szélesebb körben osszák meg az alábbi Nyílt Levelet.

loading...

Köszönjük.


NYÍLT LEVÉL A CÖF VEZETŐJÉNEK

Tisztelt Csizmadia László úr!

Önhöz fordulunk, mint a Civil Összefogás Fórum vezetőjéhez, hogy vállalásaiknak megfelelően tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a „devizahiteleseket” sújtó igazságtalan terheket még ebben a kormányzati ciklusban vegyék le a társadalom e széles rétegének válláról.


Önök tavaly önként vállalták a magyarországi „devizahitelesek” problémáinak felkarolását. Voltak ezzel szemben kritikák, mind a bankok, mind pedig a „devizahiteleseket” addig kizárólagosan képviselő szervezetek, és maguk a devizahitelesek részéről is.
Önök, valljuk be őszintén, ezt a problémakört, valójában nem ismerték kellő mértékben, amikor saját vállalásukként a megoldást ígérő mozgalom élére álltak. Mára már más a helyzet, köszönhetően az e témában szerteágazó ismeretekkel és szakmai hozzáértéssel bíró, kiváló szakembereiknek, mint Dr. Damm Andrea és Dr. ifj. Lomnici Zoltán akik e kérdéskör jogi, és Varga István aki közgazdasági és pénzügyi szakterületen rendelkeznek a legmagasabb szintű ismeretekkel, melyeket önökkel megosztottak. Őket, a teljes devizahiteles társadalmi réteg is elismeri és tiszteli.

loading...

Mivel ez a problémakör már oly mértékben elemezve lett, hogy senki nem állíthatja azt, hogy ne ismerné ennek a magyar gazdaságra és nemzetre gyakorolt romboló hatását, továbbá tisztában van azzal, hogy nem pusztán erkölcsileg, hanem jogilag is elbukott pénzügyi konstrukcióról van szó, mely a társadalmunk legaktívabb, legjobban teljesíteni szándékozó rétegének életfeltételeit lehetetleníti el, a probléma megoldása nem odázható tovább!

Kormányunk, akiben a „devizahitelesek” szinte feltétel nélkül bíztak, és számára e problémakör megoldásához minden lehetséges politikai és jogi eszköz a rendelkezésére állt, a mai napig nem lépte meg azt, hogy kiszabadítsa ezt a megnyomorított társadalmi réteget az igaztalanul és csalárd módon ráerőltetett adósrabszolgaság csapdájából. Igaz, a bankok és a pénzügyi világ ereje és befolyása hatalmas. Velük szemben még a kormányok is csak nehezen tudják felvenni a harcot. Azonban épp ennek tudatában, hogyan várhatja el egy kétharmados parlamenti erővel bíró, továbbá széles társadalmi támogatottságot élvező kormány, hogy helyette, a csapdában vergődő családok vívják meg ezt a harcot a bankokkal szemben. Hogyan is lenne esélyük egy olyan erővel szemben, melytől még egy ilyen erős kormány is megretten?
Ők azok az emberek, akik épp azért szavaztak négy évvel ezelőtt a jelenlegi kormányra, ráadásul minden várakozást felülmúló hatalmat adva a kezébe, hogy képviselje őket, az egyének külön-külön jelentéktelen erejének összpontosításával. Ez nem csak megbízatás, hanem egyben kötelezettség is. Ezt a kötelezettséget vállalta a Kormány 2010-ben, azonban a mai napig nem tett eleget ennek. Kétségtelen, hogy a megelőző kormányokhoz képest felmutatott kisebb eredményeket a „devizahiteleseket” segítő programjaival, azonban ezek csupán egyeseknek, ráadásul nem is a legszorultabb helyzetben lévőknek, nyújtottak kiutat a csapdából. Ezek az intézkedések sem az igazságosság, sokkal inkább a lehetőségek mentén születtek, ezért nem tekinthetők e kérdéskör megnyugtató és igazságos lezárásának.

Most a választási ciklus végén járunk, annak is a huszonnegyedik órájában. Épp ezért fel kell szólítaniuk a Kormányunkat, hogy éljen a történelem adta lehetőségével, és alkosson törvényt ennek a lakosságot kifosztó, a gazdaságot válsághelyzetbe sodró, a munkanélküliséget magas szinten tartó, ezáltal a teljes Magyar társadalmat sújtó helyzetnek a megszüntetésére.


Önök, eddig már többször bebizonyították, hogy képesek olyan széles társadalmi összefogás felmutatására, mely még a Kormányunknak is tudott támaszt nyújtani, mind a hazai, mind a külföldről jövő támadásokkal szemben. Mivel az általunk, devizahitelesek által várt intézkedések valószínűleg hasonló fogadtatásra számíthatnak a hazai baloldali és liberális ellenzék, valamint a külföldi politikai erők részéről, mint azok, melyek társadalmi támogatottságát a több alkalommal is megrendezett békemenet hivatott igazolni, így ennek támogatottságát kifejező megmozdulás megszervezésében is számítunk önökre. 

A „devizahitelesek” széles rétegét képviselő, mintegy tizenkétezer fős támogatottságot felmutatni képes Hiteltársulás közösség nevében felkérjük a CÖF mozgalom vezetőjét, hogy szólítsa fel a Kormányt, hogy még ebben a kormányzati ciklusban találjon végleges, igazságos és átfogó megoldást a „devizahiteles” problémakör lezárására. 

További kérésünk ehhez kapcsolódóan egy olyan demonstráció megszervezése, mely a támogatásunkról biztosítva Kormányunkat, muníciót ad ahhoz, hogy e kormányzati ciklus lezáró aktusaként véglegesen megoldja a „devizahiteles” kérdést. 
Amennyiben a Kormányban meg van a szándék e probléma valós megoldására, úgy ezzel az utolsó pillanatban megtett intézkedésével jogosan megerősítené a társadalmi bizalmat, és ezen keresztül a támogatottságát.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a márciusi ünnepi hangulat közepette nehéz beilleszteni egy a Kormányt intézkedésre sarkalló demonstrációt, de épp az önök profizmusában bízva hisszük, hogy erre lehetőséget teremtenek.

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
DR. LÉHMANN-MOST A CIB BANK KERÜLT SORRA. (AZ ÍTÉLET DOC FORMÁTUMBAN LETÖLTHETŐ A LAP ALJÁN)
DR. LÉHMANN-MOST A CIB BANK KERÜLT SORRA

DR. LÉHMANN-MOST A CIB BANK KERÜLT SORRA (AZ ÍTÉLET DOC FORMÁTUMBAN LETÖLTHETŐ A LAP ALJÁN) Miután a magyarországi bankok tevékenysége...

STRATÉGIAVÁLTÁS A NAGYPOLITIKÁBAN.
STRATÉGIAVÁLTÁS A NAGYPOLITIKÁBAN

Amennyiben az elmúlt két hét eseményeiből levonjuk a tényszerű következtetéseket, kikörvonalazódik a jól kitervelt politikai stratégia. Mint az események közvetlen...

Close