NYÍLT LEVÉL A CÖF VEZETŐJÉNEK (HITELTÁRSULÁS – FACEBOOK CSOPORT)

NYÍLT LEVÉL A CÖF VEZETŐJÉNEK. (Hiteltársulás-Facebook Csoport)

Mivel a Hiteltársulás Facebook csoportja is hosszú évek óta küzd a bankok és a politikai „elitek” által átvert „deviza”-„hitelesek” érdekeiért, ezért a Nemzeti Civil Kontroll kötelességének érzi, hogy segítséget nyújtson az általuk megfogalmazott Nyílt Levél terjesztésében.

Kérjük olvasóinkat, hogy minél szélesebb körben osszák meg az alábbi Nyílt Levelet.

Köszönjük.


NYÍLT LEVÉL A CÖF VEZETŐJÉNEK

Tisztelt Csizmadia László úr!

Önhöz fordulunk, mint a Civil Összefogás Fórum vezetőjéhez, hogy vállalásaiknak megfelelően tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a „devizahiteleseket” sújtó igazságtalan terheket még ebben a kormányzati ciklusban vegyék le a társadalom e széles rétegének válláról.


Önök tavaly önként vállalták a magyarországi „devizahitelesek” problémáinak felkarolását. Voltak ezzel szemben kritikák, mind a bankok, mind pedig a „devizahiteleseket” addig kizárólagosan képviselő szervezetek, és maguk a devizahitelesek részéről is.
Önök, valljuk be őszintén, ezt a problémakört, valójában nem ismerték kellő mértékben, amikor saját vállalásukként a megoldást ígérő mozgalom élére álltak. Mára már más a helyzet, köszönhetően az e témában szerteágazó ismeretekkel és szakmai hozzáértéssel bíró, kiváló szakembereiknek, mint Dr. Damm Andrea és Dr. ifj. Lomnici Zoltán akik e kérdéskör jogi, és Varga István aki közgazdasági és pénzügyi szakterületen rendelkeznek a legmagasabb szintű ismeretekkel, melyeket önökkel megosztottak. Őket, a teljes devizahiteles társadalmi réteg is elismeri és tiszteli.

Mivel ez a problémakör már oly mértékben elemezve lett, hogy senki nem állíthatja azt, hogy ne ismerné ennek a magyar gazdaságra és nemzetre gyakorolt romboló hatását, továbbá tisztában van azzal, hogy nem pusztán erkölcsileg, hanem jogilag is elbukott pénzügyi konstrukcióról van szó, mely a társadalmunk legaktívabb, legjobban teljesíteni szándékozó rétegének életfeltételeit lehetetleníti el, a probléma megoldása nem odázható tovább!

Kormányunk, akiben a „devizahitelesek” szinte feltétel nélkül bíztak, és számára e problémakör megoldásához minden lehetséges politikai és jogi eszköz a rendelkezésére állt, a mai napig nem lépte meg azt, hogy kiszabadítsa ezt a megnyomorított társadalmi réteget az igaztalanul és csalárd módon ráerőltetett adósrabszolgaság csapdájából. Igaz, a bankok és a pénzügyi világ ereje és befolyása hatalmas. Velük szemben még a kormányok is csak nehezen tudják felvenni a harcot. Azonban épp ennek tudatában, hogyan várhatja el egy kétharmados parlamenti erővel bíró, továbbá széles társadalmi támogatottságot élvező kormány, hogy helyette, a csapdában vergődő családok vívják meg ezt a harcot a bankokkal szemben. Hogyan is lenne esélyük egy olyan erővel szemben, melytől még egy ilyen erős kormány is megretten?
Ők azok az emberek, akik épp azért szavaztak négy évvel ezelőtt a jelenlegi kormányra, ráadásul minden várakozást felülmúló hatalmat adva a kezébe, hogy képviselje őket, az egyének külön-külön jelentéktelen erejének összpontosításával. Ez nem csak megbízatás, hanem egyben kötelezettség is. Ezt a kötelezettséget vállalta a Kormány 2010-ben, azonban a mai napig nem tett eleget ennek. Kétségtelen, hogy a megelőző kormányokhoz képest felmutatott kisebb eredményeket a „devizahiteleseket” segítő programjaival, azonban ezek csupán egyeseknek, ráadásul nem is a legszorultabb helyzetben lévőknek, nyújtottak kiutat a csapdából. Ezek az intézkedések sem az igazságosság, sokkal inkább a lehetőségek mentén születtek, ezért nem tekinthetők e kérdéskör megnyugtató és igazságos lezárásának.

Most a választási ciklus végén járunk, annak is a huszonnegyedik órájában. Épp ezért fel kell szólítaniuk a Kormányunkat, hogy éljen a történelem adta lehetőségével, és alkosson törvényt ennek a lakosságot kifosztó, a gazdaságot válsághelyzetbe sodró, a munkanélküliséget magas szinten tartó, ezáltal a teljes Magyar társadalmat sújtó helyzetnek a megszüntetésére.


Önök, eddig már többször bebizonyították, hogy képesek olyan széles társadalmi összefogás felmutatására, mely még a Kormányunknak is tudott támaszt nyújtani, mind a hazai, mind a külföldről jövő támadásokkal szemben. Mivel az általunk, devizahitelesek által várt intézkedések valószínűleg hasonló fogadtatásra számíthatnak a hazai baloldali és liberális ellenzék, valamint a külföldi politikai erők részéről, mint azok, melyek társadalmi támogatottságát a több alkalommal is megrendezett békemenet hivatott igazolni, így ennek támogatottságát kifejező megmozdulás megszervezésében is számítunk önökre. 

A „devizahitelesek” széles rétegét képviselő, mintegy tizenkétezer fős támogatottságot felmutatni képes Hiteltársulás közösség nevében felkérjük a CÖF mozgalom vezetőjét, hogy szólítsa fel a Kormányt, hogy még ebben a kormányzati ciklusban találjon végleges, igazságos és átfogó megoldást a „devizahiteles” problémakör lezárására. 

További kérésünk ehhez kapcsolódóan egy olyan demonstráció megszervezése, mely a támogatásunkról biztosítva Kormányunkat, muníciót ad ahhoz, hogy e kormányzati ciklus lezáró aktusaként véglegesen megoldja a „devizahiteles” kérdést. 
Amennyiben a Kormányban meg van a szándék e probléma valós megoldására, úgy ezzel az utolsó pillanatban megtett intézkedésével jogosan megerősítené a társadalmi bizalmat, és ezen keresztül a támogatottságát.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a márciusi ünnepi hangulat közepette nehéz beilleszteni egy a Kormányt intézkedésre sarkalló demonstrációt, de épp az önök profizmusában bízva hisszük, hogy erre lehetőséget teremtenek.

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM