Rólunk

Nemzeti Civil Kontroll

 

– Rólunk:
 
 A Nemzeti Civil Kontroll (NCK p.j.m.) egy fokozatosan és dinamikusan fejlődő, zárt adatvédelmű, széleskörű baráti közösség. Polgárjogi Mozgalmunk elsősorban a pártoktól független, egyként gondolkodó aktív baráti társaságok, valamint szintén pártfüggetlen, de a Magyarság és a nemzeti értékek iránt elkötelezett civilek csoportjaiból épül fel.

Közös céljaink és munkánk hatékonyságának érdekében tiszteletben tartjuk a szervezetek, és a tagság anonimitás iránti jogos igényét, így adataikat zártan kezeljük!

Az NCK nem folytat pénzgazdálkodást! Tagjai nem fizetnek tagdíjat, nem kérnek és nem fogadnak adományokat sem!
Az NCK nem kíván létrehozni Alapító Okiratot, Szervezeti Működési Szabályzatot és nem kívánja magát besorolni az – Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló (T/4866.) törvény hatálya alá! Így természetesen alapítványi pénzekkel sem gazdálkodik.
A Nemzeti Civil Kontroll nem közöl adatokat tagjairól, összetételéről és a szervezetet bármilyen módon megkeresők létszámáról sem! Az NCK nem cáfol meg szóbeszédeket, újsághíreket, mivel úgy véljük, hogy annak a nemzetet építő szakmai munkánk látná kárát.

  – Munkánkról és annak szükségességéről:
 
Polgárjogi Mozgalmunk országszerte elő kívánja segíteni a pártoktól és pártbefolyástól mentes Helyi Civil Közösségek megalakulását, és a közösségek aktív részvételét a helyi Önkormányzati és közéleti tevékenységekben! 

Egyként valljuk, hogy hazánkban az 1989-es „rendszerváltás”, mind a mai napig nem hozta el a Nemzet számára a magyar politika szereplői által folyamatosan hangoztatott, és választási programjaikban ígért pozitív változásokat.
Úgy látjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszakban az éppen kormányon lévő, valamint az adott időszakban „ellenzékként” működő pártok nem tettek mást, mint ideológiák mentén és egyéni érdekek alapján megosztották és egymás ellen hangolták a Nemzetet, miközben a háttérben idegen érdekeknek és befektetői csoportoknak szolgáltatták ki hazánk nemzeti vagyonának, erőforrásainak, piacainak, kulturális örökségének nagy részét!

Meggyőződésünk, hogy a világuralomra törő, mindent és mindenkit birtokolni, befolyásolni akaró globális pénztőkének az érdekei, alapvetően ütköznek az egyes nemzetek és kultúrák gazdasági érdekeivel, valamint erkölcsi és kulturális értékeivel!  Az erőszakos globalizáció nem csak az egyén alapvető jogi és szólásszabadságát korlátozza, hanem a nemzetek, kultúrák pusztulását is magában hordozza!

Mára világossá vált, hogy az elmaradt rendszerváltás haszonélvezőinek a célja nem más, mint az ország, a nemzet gyorsított és szándékos tönkretétele. Széthullott a társadalom, a gazdaság, a politikai intézményrendszer, a rendfenntartás, az igazságszolgáltatás.
Az egészségügy, a vasút, közoktatás, közbiztonság, mezőgazdaság leépült, és ellehetetlenült a hadsereg, a rendőrség, a tűzoltóság is. A következmények súlyosak és beláthatatlanok!
A politikai rendszer és a maffia elszámoltathatósága sosem létezett! Erősödik és durvul a szervezett bűnözés, az életviszonyok, életkilátások kíméletlenül romlanak. A valós halálozási, kiszolgáltatottsági, eladósodási mutatók növekednek!
Ezek mind – mind olyan drámai kölcsönhatások, amelyek újabb és újabb veszélyhelyzeteket generálnak.

A parlamenti pártok, illetve az országgyűlési és önkormányzati képviselők  a szavazók részéről az időközi visszahívhatóságot, illetve a számonkérést kizáró, – általuk előzetesen beépített garanciák nélkül kerültek olyan pozícióba, amellyel közvetlenül befolyásolják a szavazóik mindennapi életét! Választási programjaik, valamint hivatalos kommunikációjuk gyakran szöges ellentétben állnak az általuk benyújtott, illetve megszavazott törvényjavaslatokkal!
Szervezetünk ezért úgy érzi, hogy feltétlenül szükséges egy sorsformálóan hatékony, valóban objektív, szilárd morális és szakmai alapokon nyugvó civil kontroll!

  – Meggyőződésünk, hogy szervezett egységben az erőnk!

Bár a Nemzeti Civil Kontroll munkája során folyamatosan keresi azt a politikai erőt, amelyet az NCK tagsága támogatásra méltónak ítél, mégis a fent felsoroltak tekintetében komoly fenntartásokkal fogadjuk a jelenlegi parlamenti, valamint megyei, és Önkormányzati vezetői „elitek” tevékenységét, hisz jól követhetően a pártok, polgármesterek és a képviselők egy részének maffiaszerű gazdasági és egyéni érdek-összefonódásai nagyfokú pesszimizmusra adnak okot!
Amennyiben munkánkkal nem tudjuk pozitív irányba befolyásolni a politikai mozgásokat, így nem találunk támogatásra méltó erőt, úgy a megfelelő időben a Nemzeti Civil Kontroll egységes akaratával, szervezettségével, erőforrásaival, kapcsolati tőkéjével és technikai eszközeivel erejéhez mérten gondoskodni fog róla, hogy törvényesen megtörjön a pártok egyeduralma, túlhatalma és az általunk is ismert, tisztességes, megfelelő erkölcsi tartással bíró független civilek is komoly mértékben kivehessék részüket a nemzet sorsának alakításában! Elegünk van abból, hogy több mint húsz évvel a „rendszerváltás” után  gátlástalan  köztörvényes politikai és gazdasági bűnözők is – jórészt büntetlenül – alakíthatják, befolyásolhatják gyermekeink, szeretteink, rokonaink, barátaink mindennapi életét! 
 
A Nemzeti Civil Kontroll tagsága ezért úgy határozott, hogy független szakértők és hozzáértő stratégák bevonásával objektíven vizsgálja, elemzi a kormány, valamint a parlamenti pártok közszolgálati, közhatalmi, politikai tevékenységét.
Emellett fokozott figyelmet fordítunk a többi hatalmi ág, közméltóság, illetve a megyei közgyűlések, valamint a települési önkormányzatok, polgármesterek, illetve az országos és helyi közcégek, közmédiumok, stratégiai nagyvállalatok munkájára is!

Munkánk hatékonysága, valamint az objektív tájékoztatás érdekében élni fogunk minden törvényes eszközzel!

Részletes céljainkat ide kattintva tekintheted meg!

A Nemzeti Civil Kontroll az azonosan gondolkodók baráti szövetsége, melynek tagjait nem kötik a pártokra, az egyesületekre vagy egyéb szervezetekre jellemző működési szabályzatok!
Tevékenységünket a Magyar Alkotmány, valamint a hatályos törvények betartása mellett – civil összefogást hirdetve, – az alapvető erkölcsi, etikai, társadalmi normákat betartva végezzük! A honlapunkon olvasható írások, cikkek, beadványok, hozzászólások tartalmáért mindennemű felelősség azok szerzőit terheli!

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM

Vélemény, hozzászólás?