MINTALEVÉL A VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSÉHEZ. OSZD MEG!

MINTALEVÉL A VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSÉHEZ. OSZD MEG!
loading...

MINTALEVÉL A VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSÉHEZ. OSZD MEG!

 

Nagy Éva – Demeter Tamás

 

A 2014.évi 38-as tv. értelmében a végrehajtóknak fel kell függeszteni a tv. hatálybalépését követően (2014.07.26) a folyamatban lévő végrehajtásokat.
Akiknek munkabérükből, vagy nyugdíjukból van letiltásuk még mindig folyamatban, itt egy mintalevél, amit haladéktalanul el kell küldeni, és vissza kell kérni a jogtalanul levont összeget is:Demeter Tamástól:
Ügyszám:xxx

Tisztelt xy végrehajtó úr!

Alulírott XY (lakcím : xxx sz.) alatti lakossal szemben Ön xxx számon végrehajtási eljárást foganatosít.

loading...

A 2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló hatályos törvény értelmében Önnek a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A törvény rendelkezése értelmében a kölcsönszerződésen alapuló követelések behajtása iránt folyamatban lévő (vagy a kölcsönszerződésből eredő követelés behajtása érdekében bekapcsolódással indult) végrehajtási eljárásokban – a (4), (7), (8) és (10) bekezdésben foglalt kivétellel – a külön törvényben meghatározott időpontig eljárási cselekmény, intézkedés nem foganatosítható, a felek és egyéb érdekeltek által tett nyilatkozatok is hatálytalanok.


Kérném Önt, hogy a megjelölt törvény rendelkezése értelmében az érintett xxx számú végrehajtási eljárást helyezze szünetelőbe. Az eljárás kapcsán a munkabér letiltását is helyezze szünetelőbe, a munkabér letiltását függessze fel.

Közreműködését köszönöm.
Tisztelettel