KÚRIA JOGEGYSÉGI TANÁCS RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSA.

KÚRIA JOGEGYSÉGI TANÁCS RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSA.

KÚRIA JOGEGYSÉGI TANÁCS RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSA.

[good_old_share]


– kérem megosztani – OLVASD VÉGIG!
KÚRIA JOGEGYSÉGI TANÁCS RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSA

 

"…A pénzügyi intézmények a szerződésekben foglalt névleges kamatszinthez képest 65-300%-al magasabb reálkamatot terheltek ki….A törvényi részletes elszámolás adatain – annak érintetlenül hagyása mellett – nyugvó adatsor felvitele az árfolyamfogadás algoritmusára 95-100% tartalmú árfolyamfogadási elemet mutat…"Árfolyamfogadás bírói útja kizárt vagy tartozás alól szabadulás
A KÚRIA
Dr. Darák Péter Elnök
Tisztelt Elnök Úr!

Felkérem Elnök Urat, hogy haladéktalanul hívja össze a Kúria Polgári és Gazdasági Kollégiumait, mint jogegységi tanácsot és azon a Bszi. 36.§ (1) bekezdése alapján a lentebb ismertetett és számításokkal alátámasztott véleményünk beszerzésével vitassák meg és tárgyalják le a devizaperekre vonatkozó 6/2013 PJE, 2/2014 PJE, 1/2016 PJE jogegységi határozataik hatályon kívül helyezését és a tudomány állásának megfelelő új jogegységi határozat kiadását.

Álláspontom szerint ennek hiányában a Kúria jogi személy olyan jogellenes magatartást tanúsít (állapotcselekmény), amellyel ex-partes valamennyi devizaadósnak a vagyonában bírósági végrehajtás útján érvényesülő kárt (damnum emrgens) és költségeket (cost) okoz, míg az útmutatásuk alapján egy egész bírósági rendszer okoz bírósági jogkörben károkat a devizaadósok tömegeinek.
Indokolás:

1. 
PÉNZÜGYJOGI ÉS SZÁMVITELI VÉLEMÉNY.
BÍRÓI ÚTON NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ NATURALIS OBLIGATIO.Devizaalapú szerződések árfolyamfogadási tartalma officiális (hivatalbóli) vizsgálatának mulasztása a jogegységi határozatok alapjául szolgált eljárásokban igazolt, mivel ezt sem a jogegységi indítványok, sem a beszerzett vélemények nem tartalmazzák. Ha és amennyiben ezt a véleményt a gondos eljárás mulasztását (negligentia) mellőzve a jogegységi tanácsok beszerezték volna, akkor a devizaalapú jogvitákat mint bírói úton kizárt árfolyamfogadási követeléseket bírói útra (bírósági végrehajtási útra) nem lehetett volna engedni.

A törvényi részletes elszámolás adatain – annak érintetlenül hagyása mellett – nyugvó adatsor felvitele az árfolyamfogadás algoritmusára 95-100% tartalmú árfolyamfogadási elemet mutat, ebből következően ahol ez kimutatható, azokban a perekben vagy naturalis obligatio vagy szerencsejáték törvény megkerülésével tilos szerződése semmisségén nyugvó érvénytelensége áll fenn. Kúria a pénzügytudomány és a pénzügyi jogtudomány mellőzésével valamennyi devizaadósnak ex-partes eljárásukban jogellenes és felróható (negligentia) magatartást tanúsítottak, amelynek következményei az adós társadalomra beláthatatlanok.

2. 
PÉNZÜGYJOGI ÉS SZÁMVITELI VÉLEMÉNY.
TARTOZÁS ALÓLI TÖMEGES SZABADULÁS.

Devizaalapú szerződések jellegadó minősítésére jogegységi határozataikban azt a jogértelmezést tették a bíróságok számára kötelezővé, hogy a hitelezőknek a forintkölcsönnél kedvezőbb kamata ellenében kell a főszolgáltatás körébe tartozó árfolyamkockázat terhét viselni.

A törvényi részletes elszámolás adatsora és a tudomány állása alapján beszereztük a hitelező pénzügyi intézmények teljesítés során nyújtott reálkamat szintjét és döbbenetes számokhoz jutottunk. A pénzügyi intézmények a szerződésekben foglalt névleges kamatszinthez képest 65-300%-al magasabb reálkamatot terheltek ki.

loading…


Mivel a hitelezők a kedvező kamatot nem tartották fenn a teljesítés során, ezért a pénzügyi szolgáltatás teljesítményromlásával szemben kedvező szolgáltatás nem áll és így szerződésszegés, annak egyik esetköre az adós betöltési képtelensége folytán a teljesítés lehetetlenné válása áll fenn és így az adósok szabadulnak mindennemű tartozásuk alól (Szladits nyomán olybá kell tekinteni, hogy a hitelező a kölcsönt visszakapta) és az adósok kártérítést is követelhetnek.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Kúria a pénzügytudomány és a pénzügyi jogtudomány mellőzésével valamennyi devizaadósnak ex-partes eljárásukban jogellenes és felróható (negligentia) magatartást tanúsított, amelynek következményei az adós társadalomra beláthatatlanok.

3. 
ALAPTÖRVÉNY-ELLENESSÉG.
BÍRÓSÁGI JOGKÖRBEN KÁROKOZÁS.

Alaptörvény 28. cikke alapján értelmezendő normatív jogegységi határozataik sem a közjónak, sem a józan észnek, sem az jó erkölcsnek, sem a gazdasági célnak nem felelnek meg, azok sértik az egyén méltóságát és tulajdonát, ezért alkotmányellenesek. Alkotmányjogi panasznak a fenti két vélemény, mint szakkérdés alapján bármikor helye van, mivel eltérnek az AB korábbi határozataiban vizsgált tartalomtól. 

Elnök úr sémákból kilépő jogszakmai válaszát elvárom, mert a fenti két feltárt és igazolt szempont alapján jelenleg az Önök tudományellenes útmutatói alapján egy egész bírói kar végez tudománytalan ítélkezési tevékenységet és okoz bírósági jogkörben tömeges vagyoni hátrányt az adósok tömegeinek. Nyilván nem hagyható, hogy majd az utókor és a történelem mondjon ítéletet az Önök tudománytalan tevékenysége felett, azt a jelenben kívánjuk megvitatni.
Tisztelettel: Dr. Kriston István ügyvéd, Európajogi (pénzügyi) szakjogász.

NCK: A kölcsönszerződésekhez kapcsolódó pénzügyi eljárásokban a SWAP ügyletek létét maga a Bankszövetség Elnöke igazolja. Nem kell ennél jobb bizonyíték! :loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM