KÚRIA-Jogegységi eljárás lefolytatása iránti indítvány!

KÚRIA-Jogegységi eljárás lefolytatása iránti indítvány!

FIGYELEM! Csatolt dokumentum a lap alján!

Jogegységi eljárás lefolytatása iránti indítvány

A deviza alapú kölcsönszerződések több százezres száma, a bennük megtestesülő tartozás nagyságrendje, a nem teljesítő adósok egyre növekvő aránya, a szerződések érvényességét vitató perek számának emelkedése már társadalmi méretű problémát jelent. Az ügyek gyors és lehetőség szerint egységes szempontok szerinti elbírálásához fűződő kiemelkedő társadalmi és igazságszolgáltatási érdek azt indokolja, hogy a Kúria állást foglaljon az e perekben felmerült elvi kérdésekről.

loading...


A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény
(Bszi.) 33.§ (1) bek. a)
pontja alapján ezért

i n d í t v á n y o z o m ,

hogy a Kúria Polgári Kollégiuma jogegységi tanácsként eljárva, a Bszi. 34.§ (4) bek. b) pontja alapján a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében hozzon
jogegységi határozatot a deviza alapú fogyasztási kölcsönszerződések és fogyasztói lízingszerződések érvényességével kapcsolatban a bírói gyakorlatban felmerült elvi kérdésekben, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

-1. Mi a deviza alapú kölcsön tartalma (a deviza alapú kölcsön deviza kölcsön vagy forint kölcsön-e)?

loading...

-2. A deviza alapú kölcsön konstrukciója alapján megkötött szerződések érvényes vagy érvénytelen szerződések-e (vagyis ütköznek-e jogszabályba, nyilvánvalóan jóerkölcsbe, tisztességtelen szerződéseke, uzsorás szerződések-e, illetve szenvednek-e akarati hibában, vagyis színleltek-e, illetve megtévesztés, tévedés folytán kötött szerződéseke)?

-3. A pénzügyi intézményt milyen jellegű tájékoztatási kötelezettség terhelte a szerződés megkötésekor, annak esetleges elmulasztása milyen jogkövetkezménnyel jár?


-4. Milyen jogi lehetőségei vannak a bíróságoknak arra, hogy a felek tartós jogviszonyában a szerződéskötés után bekövetkezett
körülményváltozások valamelyik szerződő fél lényeges jogos érdekét sértő hatását orvosolják?

-5. Amennyiben a deviza alapú kölcsönszerződések bármely okból érvénytelenek, az érvénytelenség törvényi jogkövetkezményei (érvényessé nyilvánítás, eredeti állapot helyreállítása, hatályossá nyilvánítás) közül a bíróság bármelyiket alkalmazhatja-e, illetve melyik jogkövetkezményt mikor indokolt alkalmaznia?


-6. Az egyes lehetséges érvénytelenségi okok az egész szerződés érvénytelenségét, avagy részleges érvénytelenséget (az adott szerződési feltétel érvénytelenségét) eredményezik-e? Hogyan vonhatók le a részleges érvénytelenség jogkövetkezményei?
-7. Az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződési feltétel mikor felel meg az átláthatóság követelményeinek (csak akkor, ha az adós fogyasztó maga is ki tudja számolni, hogy a kamat, a költség és a díj milyen arányú emelését tették lehetővé az időközben bekövetkezett változások, avagy elégséges, ha maga az oklista átlátható és az egyoldalú szerződésmódosítások körében vizsgálható, hogy a módosításra a ténylegesség, az arányosság és szimmetria elvének betartásával került-e sor)?

Budapest, 2013. november 22.
                                                                                                         

                                                                                                         Dr. Wellmann György
                                                                                                   a Kúria Polgári Kollégiumának
                                                                                                             kollégiumvezetője

jogegysegi_eljaras_lefolytatasa_iranti_inditvany

 

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
A bankok egy része már követi az ajánlást, és az egyoldalúan módosítható szerződéseiket átalakítják, a devizahitelesek kárát pedig kamatostól megtérítik
A bankok a szerződéseiket átalakítják, a devizahitelesek kárát pedig kamatostól megtérítik

Kiugrott bankárok viszik sikerre a pórul járt devizahiteleseket Dejan Gavrilovics, a belgrádi „Efektiva” Banki Ügyfelek Egyesületének elnöke nem gondolta, hogy...

Be kell keményíteni: adóellenőrzést a bankoknál!
Be kell keményíteni: adóellenőrzést a bankoknál!

Be kell keményíteni: adóellenőrzést a bankoknál! Elveszítették szavahihetőségüket a kereskedelmi bankok – így reagált Lentner Csaba közgazdász az Echo Televízió Napi...

Close