Közérdekű kereset a bank ellen! Eredmény: szerződési feltételek ÉRVÉNYTELENEK

Pillmayer András, devizahitel, Nemzeti Civil Kontroll, Közérdekű kereset a bank ellen! Eredmény: szerződési feltételek ÉRVÉNYTELENEK

VIDEÓ ALÁBB!

Közérdekű kereset a bank ellen! Eredmény: szerződési feltételek ÉRVÉNYTELENEK

A Pest Megyei Ügyészség közérdekű keresetben kérte vizsgálni az UniCredit bank zrt üzletszabályzatainak pontjainak tisztességtelenségét.

András Pillmayer – A Fővárosi Ítélőtábla kötelezte az UniCredit bankot, hogy oldalán a közlemény rovatban jelentesse meg az ítéletet.
Ez olvasható a bank oldalán a közlemény rovatban: (A videó után olvasható!)

FIGYELEM! A bank (valószínű, hogy az eredeti helyéről eltávolította a közleményt, de az oldal alján megtalálod a linket, ahol látható a Google által tárolt változata a bank oldalán. (Ez egy pillanatfelvétel, ahogyan az oldal megjelent a bank oldalán a következő időpontban: 2022. okt. 10. 13:47:36 GMT.) Ellenőrizd a linket! Hogy a bank miért távolította el, arra nem tudjuk a választ!

Videó
„A Fővárosi Ítélőtábla 2021.április 08.napján kelt 14.Gf.40.429/2020/7 számú jogerős ítéletével az UniCredit bank Hungary Zrt (1054 BP.Szabadság tér 5-6.) alperessel szerződő VALAMENNYI FÉLRE KITERJEDŐ HATÁLLYAL MEGÁLLAPÍTOTTA, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt (korábbi elnevezései:Bank Ausztria Creditamstalt Hungary Rt,HVB Bank Hungary Rt.) által alkalmazott, a fogyasztói szerződések részévé váló alábbi általános szerződési feltételek ÉRVÉNYTELENEK:…….”

A Pest Megyei Ügyészség honlapján ezzel kapcsolatban fellelhető írás alapján az volt tisztességtelen, hogy a bank jogvita esetén egy adott bíróság KIZÁRÓLAGOS ILLETÉKESSÉGÉT KÖTI KI, A FOGYASZTÓNAK KELLETT BIZONYÍTANIA A LEVÉL MEGKÜLDÉSÉNEK HIÁNYÁT, A rptk 525§ 1 bek E pontjánál SÚLYOSSAB JOGOT KÖTÖTT KI MAGÁNAK A BANK A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁRA. Az ügyészi kereset szerint tisztességtelen volt több olyan kikötés is, amely feljogosították a bankot a szerződési feltételek egyoldalú, utólagos módosítására.

A Pest Megyei Ügyészség honlapjáról idézek:
„Az ügyészség által indítható közérdekű perek jogkövetkezménye az, hogy a bíróság jogerős ítéletében-amennyiben osztja az ügyészi keresetben foglaltakat-megállapítja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét. A közérdekű perben hozott ítélet hatálya-az érintettek minden egyéb jogcselekménye nélkül- a törvényerejénél fogva kihat minden, a vállalkozással szerződő természetes személyre, tehát minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható. A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre JOGOSULTSÁGOT ALAPÍTANI ÉS ANNAK ALAPJÁN TELJESÍTÉSÉT KÖVETELNI NEM LEHET.

A bank a jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelemmel élt, azonban a Kúria- amely előtt az ügyészi álláspontot már a Legfőbb Ügyészség képviselte- a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.”
Gfv.30.268/2021 a Kúria-i ítélet száma. András Pillmayer.
LINK: a Google által tárolt változata a bank oldalán. (Ez egy pillanatfelvétel, ahogyan az oldal megjelent a bank oldalán 

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM