KAPUSI ADRIENN – “DEVIZÁS” JAVASLAT (VITAINDÍTÓ)

KAPUSI ADRIENN - "DEVIZÁS" JAVASLAT (VITAINDÍTÓ).

(Vitaindító) Engedjék meg, hogy itt is felhívjam a figyelmet néhány sürgető tennivalóra MINDAZOK SZÁMÁRA, AKIK ÉRINTETTEK A DEVIZAHITELPROBLÉMÁBAN.  Ez ugyanis a közel 1 millió szerződéssel (amely részben már bedőlt, vagy megszünt, vagy még valahogy folyamatban van) legalább a magyar társadalom felét érintő proléma.

Tehát így, vagy úgy, de közvetlenül vagy közvetve 4 fős átlagcsaládokkal számítva, minimum 4-5 millió ember életét keseríti meg, ha legalább csak egy is van a családban. Gondolják, milyen jó lenne, ha csak egy lenne ugye????

És ugye az is jó lenne, ha ez miatt abból a bizonyos 4 fős családból ne dolgozna legalább 1 személy külföldön, szétszakítva a családot….

Nos: az elmúlt fél évi "jogalkotási" csődtömeg legutolsó felvonásaként néhány napja megszavazták az un. "forintosítási" törvényt. Ez akkor lép hatályba, ha a köztársasági elnök úr aláírja.

FONTOS!

Ez a törvény most a devizahitelesek közül csak az lakásépítési vagy vásárlási célú, vagy szabad felhasználású deviza jelzáloghitelesekre vonatkozik. Az sem számít, hogy élő-e még a szerződés, vagy már felmondott, lényeg, hogy még pénztartozása legyen a feleknek egymással.

Az aláírástól számított 30 napon belül tértivevényes, ajánlott küldeményben jelezni kell a bank felé, hogy semmisnek tekintik a szerződést, és hogy a törvény-módosítás útján végrehajtott szerződés-módosítással nem értenek egyet, mert az nem az Önök saját érdekét és akaratát fejezi ki és nem fogadják el a forintosítást, azt tudomásul nem veszik és azt vitatják! Az új törlesztőrészletekkel nem értenek egyet, nem vállalják és nem tudják fizetni!Ez a mozzanat nagyon fontos lesz!

Aki ugyanis nem ír levelet, az a törvény erejénél fogva szerződés-módosítás nélkül lesz februárban az elszámolás után "átsorolva".

Másik FONTOS MOMENTUM: 
később kártérítésért csak az mehet, aki ebben a 30 napban írásban igazolható módon bizonyítani tudja, hogy ez akarata ellenére történt meg!

A levélírással egyidejűleg pedig AZONNAL TESSÉK MEGTÁMADNI A SZERZŐDÉSEK MELLETT TALÁLHATÓ KÖZJEGYZŐI KÖZOKIRATOKAT!

Miért?

Azért mert – ha valaki jelzi az ellenállását – nyilván az elszámolások után azonnal megindítják ellene a végrehajtásokat. MÁRPEDIG A VÉGREHAJTÁST AZ AZONNALI VÉGREHAJTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ KÖZJEGYZŐI KÖZOKIRATOK TESZIK LEHETŐVÉ. Ezért ha ezen iratok "KÖZOKIRATI" MINŐSÉGÉT TÁMADJUK, AKKOR A KÖZOKIRATI STÁTUSZA LESZ – nyilván sikeres per esetében – megsemmisítve.

Ez pedig azt jelenti, hogy a bank NEM INDÍTHAT BÍRÓSÁGI PER ÉS JOGERŐS BÍRÓI ÍTÉLET NÉLKÜL AZOK ELLEN VÉGREHAJTÁST, AKIK EZT MEGLÉPIK! Hanem kénytelen lesz Ő maga felperesként bíróságra menni és bizonyítékokkal alátámasztva követelni azt, ami szerint Őt megilleti. Addigra – remélhetőleg – egy-két tárgyalást megélt státuszban fognak ezek a fajta perek járni és kérni lehet ezekre tekintettel a végrehajtások azonnali felfüggesztését is már ott a perben a jogerős ítélet megszületéséig. Ha a bank pedig perel felperesként, alperesként már a védekezés teljes arzenálját fel lehet vonultatni ellenük – ráadásul járásbírósági szinten!!! Ami rendkívül fontos, mert az még nem ügyvédkényszeres!

Autó és személyi hitelesek ne indítsanak felperesként pert, hanem várják meg, míg a bank felperesként beperli őket (akár fizetési meghagyásos eljárásban, akár egyenesben indított bírósági perben).

A jelen állás szerint igaz, az, amit a fentiekben tanácsoltam! Amennyiben változik a jogi környezet – vagy azért mert az Alkotmánybíróság végre megsemmisíti vagy a kúriai PJE-ket vagy az arra épülő júniusban megjelent 2014 évi XXXVIII. tv-t -, akkor amúgy is egy új helyzet áll elő, mert a szeptember végén kiadott elszámolási törvény és a most kiadott forintosítási törvény akkor okafogyottá válik és visszaállunk az eredeti érvénytelenségi keresetekre.

De változást eredményezhet hamarosan decemberben az Európai Unió bíróságán egy a magyar kölcsönszerződések ügyében eljáró közjegyzői tevékenység vizsgálatával kapcsolatosan – várhatóan a közeljövőben megszülető ítélet is! Figyeljük!

Ha ez megszületik, már akkor fellélegezhetünk – de legalábbis a végrehajtásokat illetően! Mert bizonyára kihatással lesz minden közjegyzői közokiratra és a folyó perekben remekül lehet majd rá hivatkozni.

De változást eredményezhet még dr. Kriston Istvánnak – még júniusban a ráckevei Járásbíróságon indított egy keresetében – az ottan bíró által kért (Kásler-ügyhöz hasonló) Eu Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásában elbírálásra váró ügy…. Ennek a lényege: hogy arra várnak választ a beterjesztők, hogy EREDMÉNYEZHETI-E A KÖLCSÖNSERZŐDÉS ELNEVEZÉSSEL MEGKÖTÖTT- VALÓJÁBAN AZONBAN EGY REJTETT DEVIZA ADÁSVÉTELT TARTALMAZÓ HIBRID PÉNZÜGYI TERMÉK – SZERZŐDÉSEK SEMMISSÉGÉT A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KEMÉNY ADÓSI ELŐMINŐSÍTÉSI SZABÁLYAINAK A MEGKERÜLÉSE? (Hiszen nálunk a Ptk. azt mondja ki a 200. § (2) bekezésben, hogy "más jogszabály megkerülésével kötött szerződések tisztességtelenek és semmisek".

Nyilván a döntés függvényében hozza meg az ítéletét a ráckevei járásbíró, amely – várakozásom szerint – ezt az egész folyamatot meg nem történtté fogja tenni akkor is, ha a kormányzat a feje tetejére áll is.

A múlt hét közepén Róna Péter egyik ebéd utáni beszélgetést ugyanezzel a várakozással fejezte be, amivel maximálisan egyetértek már az elejétől fogva!

Erre körülbelül – uniós gyakorlatot figyelve – 8-10 hónap elmúltával kerül sor. amely tavasszal fog lejárni. Csak addig nagyon figyelni és meglépni, amit meg kell lépni!

Ezen a területen ezzel azonban még mindig nem lesz rend! Amit látok és érzékelek – nagyon remélem, hogy ezt csak én látom így – de tragédia lesz, ha az MNB eszközkezelőt indít vagy átveszi az eszközkezelőt a bedőlt ingatlanokkal együtt….. Hiszen az MNB = Európai Központi Bank = " Rotschil és Soros György magántulajdona…..

Ezért – bár az egyik oldalon "gazdasági szabadságharcolunk" a magyar földért – és a másik oldalon meg tálcán nyújtjuk át az Európai Központi banknak a lakásállomány 30-50 %-át….

Ezzel aztán nem adtunk a ……nak egy jó nagy pofont……

És máris kész van az Eu forgatókönyve a magyar magántulajdonú ingatlanok bérlakássá való alakításáról…..

Tudomásul kell venni emberek: 
SEMMELYIK KORMÁNYNAK NEM ÉRDEKE A DEVIZÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE! 
Ezért : "magad Uram, ha szolgád nincsen".

Hogy miért? Gondoljunk bele!

Addig van bankadó, amíg van devizaszerződés. Addig van a költségvetésnek pénze a lefejt magyar állampolgárról közvetetten, amíg van devizaszerződés. És ami a legfontosabb ameddig van bankadó, addig van költségvetési forrás és ebből átutalási lehetőség a pártkasszákba is!

Hát melyik magyar kormány menne szembe saját költségvetési érdekével?

Gondolják érdekli őket, hogy így a társadalom áll szembe a saját kormányával???? Aligha!

Gondolják eljut hozzájuk az az igény, hogy az MNB – mostanra már másodszorra a bankokba kiszállított – devizatartaléka a jogos tulajdonosához az adóshoz jusson vissza???? Aligha!

Hiszen a mindenkori kormány ezt saját kormányzati költségvetési tervei végrehajtására szeretné felhasználni. Hol lenne érdekelt, hogy "visszaadja"?Gondoljanak bele, hogy mekkora is lenne ez a pénz amit az embereknek vissza kellene fizetni? A tavalyi Kásler előzetes döntéshozatali kérelemben benne volt az összeg! Az éves GDP 38,2 %-ával lenne egyenlő!

Tudják ez mekkora összeg? Pontosan akkora – hogy a bankok helyett, akik a befizetésekkor rögtön ki is talicskázták a pénzt – nyilván a magyar kormányzatnak kellene fizetnie ennek az egésznek az elharapózásában játszott szerepük miatt. Ez ÁLLAMCSŐDÖT JELENTENE, RÖGTÖN ÉS AZONNAL.

Gondoljanak bele, akarhatja-e ez, vagy bármelyik kormányzat – aki ennyire minden megtesz azért, hogy legalább 20 évig hatalmon maradhasson -, hogy az államcsőd idején regnáló kormányként "menjen a levesben"?

Ugye nem várunk már semmit? Hanem végre lehull a szemünkről a hályog????

Vélemény????

Kapusi Adrienn

Ui: kérem segítsenek eloszlatni a devizások és a nemdevizások közötti ellentét okát. Hiszen a média azt próbálja sulykolni, hogy itt a devizások akarnak valami olyat, ami a forinthiteleseket, meg egyéb banki szolgáltatásokat igénybevevőket hátrányos helyzetbe hozza. Közben a valóság a következő:

A banknak saját pénze nincs. Azoknak a pénzét forgatja, akik – akár – csak egyszerű forintfolyószámlával rendelkeznek csupán, vagy éppen betétjük, vagy értékpapírmegtakarításuk is van. Hogy hogyan? Ezt swapolja – "technikai pénzcsere" -, amely pusztán az értéken meglévő különféle devizákat "kicseréli", de nem váltja át! Az adóstól viszont az átváltás különbözetét szedi be! A csalás tehát itt van! Ebből az irdatlan sok pénzből azonban a pénz eredeti gazdájának a betétesnek, a folyószámlatulajdonosnak nem szégyell 1-2-3 %-ot adni, miközben Ő meg bezsebelte a 4000 milliárd forintot, amelyből 800 millió adót csalt el valamennyiünk elől!

Tehát ugyanúgy megkárosítja azt, akinek ilyen hitele nincs, mint azt, akinek van! A bank ugyanis a 4000 milliárdból már vissza is osztott a folyószámlatulajdonosnak, vagy betétesnek ebből 1-3 %-ot….. Miközben az egész nyereséget Ő teszi el, és az egész kockázatot az adóssal "viteti el".

Hát értjük, hogy mi van itt?

Nem kéne végre összefogni???? És nem "megenni" az "oszd meg és uralkodj" dumát?) – Facebook

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM