KAPUSI ADRIENN – “DEVIZÁS” JAVASLAT (VITAINDÍTÓ)

KAPUSI ADRIENN - "DEVIZÁS" JAVASLAT (VITAINDÍTÓ).

(Vitaindító) Engedjék meg, hogy itt is felhívjam a figyelmet néhány sürgető tennivalóra MINDAZOK SZÁMÁRA, AKIK ÉRINTETTEK A DEVIZAHITELPROBLÉMÁBAN.  Ez ugyanis a közel 1 millió szerződéssel (amely részben már bedőlt, vagy megszünt, vagy még valahogy folyamatban van) legalább a magyar társadalom felét érintő proléma.

Tehát így, vagy úgy, de közvetlenül vagy közvetve 4 fős átlagcsaládokkal számítva, minimum 4-5 millió ember életét keseríti meg, ha legalább csak egy is van a családban. Gondolják, milyen jó lenne, ha csak egy lenne ugye????

loading...

És ugye az is jó lenne, ha ez miatt abból a bizonyos 4 fős családból ne dolgozna legalább 1 személy külföldön, szétszakítva a családot….

Nos: az elmúlt fél évi "jogalkotási" csődtömeg legutolsó felvonásaként néhány napja megszavazták az un. "forintosítási" törvényt. Ez akkor lép hatályba, ha a köztársasági elnök úr aláírja.

FONTOS!

Ez a törvény most a devizahitelesek közül csak az lakásépítési vagy vásárlási célú, vagy szabad felhasználású deviza jelzáloghitelesekre vonatkozik. Az sem számít, hogy élő-e még a szerződés, vagy már felmondott, lényeg, hogy még pénztartozása legyen a feleknek egymással.

Az aláírástól számított 30 napon belül tértivevényes, ajánlott küldeményben jelezni kell a bank felé, hogy semmisnek tekintik a szerződést, és hogy a törvény-módosítás útján végrehajtott szerződés-módosítással nem értenek egyet, mert az nem az Önök saját érdekét és akaratát fejezi ki és nem fogadják el a forintosítást, azt tudomásul nem veszik és azt vitatják! Az új törlesztőrészletekkel nem értenek egyet, nem vállalják és nem tudják fizetni!

loading...Ez a mozzanat nagyon fontos lesz!

Aki ugyanis nem ír levelet, az a törvény erejénél fogva szerződés-módosítás nélkül lesz februárban az elszámolás után "átsorolva".

Másik FONTOS MOMENTUM: 
később kártérítésért csak az mehet, aki ebben a 30 napban írásban igazolható módon bizonyítani tudja, hogy ez akarata ellenére történt meg!

A levélírással egyidejűleg pedig AZONNAL TESSÉK MEGTÁMADNI A SZERZŐDÉSEK MELLETT TALÁLHATÓ KÖZJEGYZŐI KÖZOKIRATOKAT!

Miért?

Azért mert – ha valaki jelzi az ellenállását – nyilván az elszámolások után azonnal megindítják ellene a végrehajtásokat. MÁRPEDIG A VÉGREHAJTÁST AZ AZONNALI VÉGREHAJTHATÓSÁGOT BIZTOSÍTÓ KÖZJEGYZŐI KÖZOKIRATOK TESZIK LEHETŐVÉ. Ezért ha ezen iratok "KÖZOKIRATI" MINŐSÉGÉT TÁMADJUK, AKKOR A KÖZOKIRATI STÁTUSZA LESZ – nyilván sikeres per esetében – megsemmisítve.

Ez pedig azt jelenti, hogy a bank NEM INDÍTHAT BÍRÓSÁGI PER ÉS JOGERŐS BÍRÓI ÍTÉLET NÉLKÜL AZOK ELLEN VÉGREHAJTÁST, AKIK EZT MEGLÉPIK! Hanem kénytelen lesz Ő maga felperesként bíróságra menni és bizonyítékokkal alátámasztva követelni azt, ami szerint Őt megilleti. Addigra – remélhetőleg – egy-két tárgyalást megélt státuszban fognak ezek a fajta perek járni és kérni lehet ezekre tekintettel a végrehajtások azonnali felfüggesztését is már ott a perben a jogerős ítélet megszületéséig. Ha a bank pedig perel felperesként, alperesként már a védekezés teljes arzenálját fel lehet vonultatni ellenük – ráadásul járásbírósági szinten!!! Ami rendkívül fontos, mert az még nem ügyvédkényszeres!

Autó és személyi hitelesek ne indítsanak felperesként pert, hanem várják meg, míg a bank felperesként beperli őket (akár fizetési meghagyásos eljárásban, akár egyenesben indított bírósági perben).

A jelen állás szerint igaz, az, amit a fentiekben tanácsoltam! Amennyiben változik a jogi környezet – vagy azért mert az Alkotmánybíróság végre megsemmisíti vagy a kúriai PJE-ket vagy az arra épülő júniusban megjelent 2014 évi XXXVIII. tv-t -, akkor amúgy is egy új helyzet áll elő, mert a szeptember végén kiadott elszámolási törvény és a most kiadott forintosítási törvény akkor okafogyottá válik és visszaállunk az eredeti érvénytelenségi keresetekre.

De változást eredményezhet hamarosan decemberben az Európai Unió bíróságán egy a magyar kölcsönszerződések ügyében eljáró közjegyzői tevékenység vizsgálatával kapcsolatosan – várhatóan a közeljövőben megszülető ítélet is! Figyeljük!

Ha ez megszületik, már akkor fellélegezhetünk – de legalábbis a végrehajtásokat illetően! Mert bizonyára kihatással lesz minden közjegyzői közokiratra és a folyó perekben remekül lehet majd rá hivatkozni.

De változást eredményezhet még dr. Kriston Istvánnak – még júniusban a ráckevei Járásbíróságon indított egy keresetében – az ottan bíró által kért (Kásler-ügyhöz hasonló) Eu Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásában elbírálásra váró ügy…. Ennek a lényege: hogy arra várnak választ a beterjesztők, hogy EREDMÉNYEZHETI-E A KÖLCSÖNSERZŐDÉS ELNEVEZÉSSEL MEGKÖTÖTT- VALÓJÁBAN AZONBAN EGY REJTETT DEVIZA ADÁSVÉTELT TARTALMAZÓ HIBRID PÉNZÜGYI TERMÉK – SZERZŐDÉSEK SEMMISSÉGÉT A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KEMÉNY ADÓSI ELŐMINŐSÍTÉSI SZABÁLYAINAK A MEGKERÜLÉSE? (Hiszen nálunk a Ptk. azt mondja ki a 200. § (2) bekezésben, hogy "más jogszabály megkerülésével kötött szerződések tisztességtelenek és semmisek".

Nyilván a döntés függvényében hozza meg az ítéletét a ráckevei járásbíró, amely – várakozásom szerint – ezt az egész folyamatot meg nem történtté fogja tenni akkor is, ha a kormányzat a feje tetejére áll is.

A múlt hét közepén Róna Péter egyik ebéd utáni beszélgetést ugyanezzel a várakozással fejezte be, amivel maximálisan egyetértek már az elejétől fogva!

Erre körülbelül – uniós gyakorlatot figyelve – 8-10 hónap elmúltával kerül sor. amely tavasszal fog lejárni. Csak addig nagyon figyelni és meglépni, amit meg kell lépni!

Ezen a területen ezzel azonban még mindig nem lesz rend! Amit látok és érzékelek – nagyon remélem, hogy ezt csak én látom így – de tragédia lesz, ha az MNB eszközkezelőt indít vagy átveszi az eszközkezelőt a bedőlt ingatlanokkal együtt….. Hiszen az MNB = Európai Központi Bank = " Rotschil és Soros György magántulajdona…..

Ezért – bár az egyik oldalon "gazdasági szabadságharcolunk" a magyar földért – és a másik oldalon meg tálcán nyújtjuk át az Európai Központi banknak a lakásállomány 30-50 %-át….

Ezzel aztán nem adtunk a ……nak egy jó nagy pofont……

És máris kész van az Eu forgatókönyve a magyar magántulajdonú ingatlanok bérlakássá való alakításáról…..

Tudomásul kell venni emberek: 
SEMMELYIK KORMÁNYNAK NEM ÉRDEKE A DEVIZÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE! 
Ezért : "magad Uram, ha szolgád nincsen".

Hogy miért? Gondoljunk bele!

Addig van bankadó, amíg van devizaszerződés. Addig van a költségvetésnek pénze a lefejt magyar állampolgárról közvetetten, amíg van devizaszerződés. És ami a legfontosabb ameddig van bankadó, addig van költségvetési forrás és ebből átutalási lehetőség a pártkasszákba is!

Hát melyik magyar kormány menne szembe saját költségvetési érdekével?

Gondolják érdekli őket, hogy így a társadalom áll szembe a saját kormányával???? Aligha!

Gondolják eljut hozzájuk az az igény, hogy az MNB – mostanra már másodszorra a bankokba kiszállított – devizatartaléka a jogos tulajdonosához az adóshoz jusson vissza???? Aligha!

Hiszen a mindenkori kormány ezt saját kormányzati költségvetési tervei végrehajtására szeretné felhasználni. Hol lenne érdekelt, hogy "visszaadja"?Gondoljanak bele, hogy mekkora is lenne ez a pénz amit az embereknek vissza kellene fizetni? A tavalyi Kásler előzetes döntéshozatali kérelemben benne volt az összeg! Az éves GDP 38,2 %-ával lenne egyenlő!

Tudják ez mekkora összeg? Pontosan akkora – hogy a bankok helyett, akik a befizetésekkor rögtön ki is talicskázták a pénzt – nyilván a magyar kormányzatnak kellene fizetnie ennek az egésznek az elharapózásában játszott szerepük miatt. Ez ÁLLAMCSŐDÖT JELENTENE, RÖGTÖN ÉS AZONNAL.

Gondoljanak bele, akarhatja-e ez, vagy bármelyik kormányzat – aki ennyire minden megtesz azért, hogy legalább 20 évig hatalmon maradhasson -, hogy az államcsőd idején regnáló kormányként "menjen a levesben"?

Ugye nem várunk már semmit? Hanem végre lehull a szemünkről a hályog????

Vélemény????

Kapusi Adrienn

Ui: kérem segítsenek eloszlatni a devizások és a nemdevizások közötti ellentét okát. Hiszen a média azt próbálja sulykolni, hogy itt a devizások akarnak valami olyat, ami a forinthiteleseket, meg egyéb banki szolgáltatásokat igénybevevőket hátrányos helyzetbe hozza. Közben a valóság a következő:

A banknak saját pénze nincs. Azoknak a pénzét forgatja, akik – akár – csak egyszerű forintfolyószámlával rendelkeznek csupán, vagy éppen betétjük, vagy értékpapírmegtakarításuk is van. Hogy hogyan? Ezt swapolja – "technikai pénzcsere" -, amely pusztán az értéken meglévő különféle devizákat "kicseréli", de nem váltja át! Az adóstól viszont az átváltás különbözetét szedi be! A csalás tehát itt van! Ebből az irdatlan sok pénzből azonban a pénz eredeti gazdájának a betétesnek, a folyószámlatulajdonosnak nem szégyell 1-2-3 %-ot adni, miközben Ő meg bezsebelte a 4000 milliárd forintot, amelyből 800 millió adót csalt el valamennyiünk elől!

Tehát ugyanúgy megkárosítja azt, akinek ilyen hitele nincs, mint azt, akinek van! A bank ugyanis a 4000 milliárdból már vissza is osztott a folyószámlatulajdonosnak, vagy betétesnek ebből 1-3 %-ot….. Miközben az egész nyereséget Ő teszi el, és az egész kockázatot az adóssal "viteti el".

Hát értjük, hogy mi van itt?

Nem kéne végre összefogni???? És nem "megenni" az "oszd meg és uralkodj" dumát?) – Facebook

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
DR. MARCZINGÓS - AZ "ÖNZETLEN" SEGÍTŐK.
DR. MARCZINGÓS – AZ “ÖNZETLEN” SEGÍTŐK

DR. MARCZINGÓS - AZ "ÖNZETLEN" SEGÍTŐK Dr. Marczingós László Ügyvédi Iroda: Tegyük fel, a bankok vs magyar állam közötti perekben...

CIPRUSI "DEVIZAHITELES" KONFERENCIA.
CIPRUSI “DEVIZAHITELES” KONFERENCIA

CIPRUSI "DEVIZAHITELES" KONFERENCIA Az átvert „devizások” nem adják fel, pedig idehaza már a CÖF-nek sem tetszik a „devizahitelesek” családjaikért, életükért...

Close