JOGSZABÁLY AZ ELÁLLÁSRÓL – ÁTGONDOLÁSRA!

JOGSZABÁLY AZ ELÁLLÁSRÓL – ÁTGONDOLÁSRA!

JOGSZABÁLY AZ ELÁLLÁSRÓL – ÁTGONDOLÁSRA!

Járvás Éva  – Facebook. Ptk. 226.§, 319.§, 320. §

[good_old_share]

Szerződéskötéskor hatályos Ptk. XX. fejezet

A szerződés tartalma és tárgya

loading...

226. § (1) bek.Jogszabály meghatározhatja a szerződés egyes tartalmi elemeit , és kimondhatja, hogy ezek a szerződésnek akkor is részei, h a felek eltérően rendelkeznek.

(2.) bek Jogszabály a hatálybalépés előtt megkötött szerződések tartalmát csak kivételesen változtathatja meg. Ha a szerződés megváltozott tartalma bármelyik fél lényeges jogos érdekeit sérti, a fél kérheti a bíróságtól a szerződés módosítását, vagy – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a szerződéstől elállhat.Az elállás olyan visszaható hatályú jogviszony-szüntetés, amely egyoldalú nyilatkozattal valósítható meg. A jelenleg hatályos 1959. évi IV. törvény, a Ptk. 320. § (1) bekezdése értelmében „aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja." A magyar Ptk. nem ír elő indokolási kötelezettséget, azaz ezen nyilatkozatot nem kell megindokolni.

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

A Ptk. 319. § (3) bekezdése részletezi az elálláshoz kapcsolódó felbontás jogi következményeit. Eszerint „a szerződés felbontása esetében a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg, és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak”.

Járvás Éva  – Mivel ezerféle szerződés van ezer féle ügy és mind máshol tart, mindenkinek magának kell eldönteni, hogy melyik utat tartja a saját ügyében a legüdvösebbnek.

loading...Van akinek éppen ez az út lesz jó. Mivel most volt egy törvényi beavatkozás, amibe az ügyfélnek nem volt beleszólási joga, ezért tehet egy olyan nyilatkozatot is, hogy eláll a szerződéstől. A bank vagy elfogadja, vagy figyelmen kívül hagyja, vagy perel. Tessék végig gondolni a lehetséges következményeket. – Járvás Éva [cn-social-icon]

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
BANKI ELSZÁMOLÁS: SOK ÜGYFÉL ELÉGEDETLEN.
BANKI ELSZÁMOLÁS: SOK ÜGYFÉL ELÉGEDETLEN

BANKI ELSZÁMOLÁS: SOK ÜGYFÉL ELÉGEDETLEN A valamivel több, mint kétmillió devizahitel után összesen 744 milliárd forintot fizettek vissza a bankok...

IRATMINTA RÉSZLETES ELSZÁMOLÁS KÉRÉSÉHEZ – KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYVÉD.
IRATMINTA RÉSZLETES ELSZÁMOLÁS KÉRÉSÉHEZ – KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYVÉD

IRATMINTA RÉSZLETES ELSZÁMOLÁS KÉRÉSÉHEZ – KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYVÉD [cn-social-icon] Iratminta a részletes elszámolás kéréséhez Bank neve  cím, Tárgy: Részletes/tételes kimutatás kérése,...

Close