JOGSZABÁLY AZ ELÁLLÁSRÓL – ÁTGONDOLÁSRA!

JOGSZABÁLY AZ ELÁLLÁSRÓL – ÁTGONDOLÁSRA!

JOGSZABÁLY AZ ELÁLLÁSRÓL – ÁTGONDOLÁSRA!

Járvás Éva  – Facebook. Ptk. 226.§, 319.§, 320. §

[good_old_share]

Szerződéskötéskor hatályos Ptk. XX. fejezet

A szerződés tartalma és tárgya

226. § (1) bek.Jogszabály meghatározhatja a szerződés egyes tartalmi elemeit , és kimondhatja, hogy ezek a szerződésnek akkor is részei, h a felek eltérően rendelkeznek.

(2.) bek Jogszabály a hatálybalépés előtt megkötött szerződések tartalmát csak kivételesen változtathatja meg. Ha a szerződés megváltozott tartalma bármelyik fél lényeges jogos érdekeit sérti, a fél kérheti a bíróságtól a szerződés módosítását, vagy – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a szerződéstől elállhat.Az elállás olyan visszaható hatályú jogviszony-szüntetés, amely egyoldalú nyilatkozattal valósítható meg. A jelenleg hatályos 1959. évi IV. törvény, a Ptk. 320. § (1) bekezdése értelmében „aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja." A magyar Ptk. nem ír elő indokolási kötelezettséget, azaz ezen nyilatkozatot nem kell megindokolni.

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

A Ptk. 319. § (3) bekezdése részletezi az elálláshoz kapcsolódó felbontás jogi következményeit. Eszerint „a szerződés felbontása esetében a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal szűnik meg, és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak”.

Járvás Éva  – Mivel ezerféle szerződés van ezer féle ügy és mind máshol tart, mindenkinek magának kell eldönteni, hogy melyik utat tartja a saját ügyében a legüdvösebbnek.Van akinek éppen ez az út lesz jó. Mivel most volt egy törvényi beavatkozás, amibe az ügyfélnek nem volt beleszólási joga, ezért tehet egy olyan nyilatkozatot is, hogy eláll a szerződéstől. A bank vagy elfogadja, vagy figyelmen kívül hagyja, vagy perel. Tessék végig gondolni a lehetséges következményeket. – Járvás Éva [cn-social-icon]

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM