HONNAN VAN A BÍRÓ VAGYONA?

HONNAN VAN A BÍRÓ VAGYONA?

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke azért kérte a köztársasági elnöktől a felmentés kezdeményezését, mert a kecskeméti bíró nem tudta igazolni vagyongyarapodását – közölte a hivatal csütörtökön az MTI érdeklődésére.

 A Népszabadság információja szerint Varga Tibor bírót – aki 2012-ig felszámolási ügyekkel is foglalkozott – a Kecskeméti Törvényszék elnöke felmentette a munkavégzés alól, mert nem tudta hitelt érdemlően igazolni vagyongyarapodását.

Bicskei Ferenc, a törvényszék elnöke elmondta: a bírók jogállásról szóló törvény szerint a bírónak háromévente vagyonnyilatkozatot kell tennie, amelyben köteles saját és családtagjai jövedelmét feltüntetni. A bíró vagyonbevallását összevetették a három évvel korábbival, és úgy ítélték meg, hogy a “bevallott jövedelemből nem lehetett volna olyan vagyongyarapodásra szert tenni”.

A törvényszék elnöke az Országos Bírói Tanácsnál (OBT) eljárást kezdeményezett, amely novemberben azzal zárult, hogy a kecskeméti bíró valamit eltitkolt bevallásában, mert az általa igazolt jövedelem nem nyújthatott fedezetet a bevallott vagyongyarapodásra.


Ezután a törvényszéki elnök a törvény alapján javasolta Handó Tündének, hogy kezdeményezze a köztársasági elnöknél a bíró felmentését, és egyúttal felfüggesztette a bírót a munkavégzés alól.

Az MTI kérdésére a törvényszék elnöke jelezte, hogy az ügynek lehet más következménye is, de az már nem a bíróságra, hanem a nyomozó hatóságra tartozik.

Az OBH az MTI-vel az eset kapcsán azt közölte: a hivatal elnöke az ügyben november 20-án – a törvényszék elnöke indítványának megfelelően – kezdeményezte az érintett bíró felmentését a köztársasági elnöknél. A bíró felmentési ideje egy hónap.

A törvény szerint, ha egy bíró vagyongyarapodására a szolgálati viszonyából vagy a munkáltató által ismert más törvényes forrásból származó jövedelme nem ad magyarázatot, a munkáltatói jogkör gyakorlója – jelen esetben a Kecskeméti Törvényszék elnöke – ellenőrzési eljárást kezdeményez az OBT-nél.

A törvény kimondja azt is, hogy a bírót fel kell menteni, ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a vagyonnyilatkozatában – a vele közös háztartásban élő hozzátartozók adatait is ideértve – lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl, illetve elhallgat, vagy a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja.


Az OBH az eset kapcsán rámutatott arra is: az elnök egyik stratégiai célja a bírósági szervezet integritása. A törvényben meghatározott kontrollfolyamatok működését, illetve erősödését mutatja többek között a bírák etikai kódexe.

forrás: gepnarancs.hu

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM