GYŐZELEM! TEO FISER

GYŐZELEM! TEO FISER.

GYŐZELEM! TEO FISER – Facebook

MA KAPTAM MEG ÍRÁSBAN AZ XY KONTRA OTP FAKTORING

DEVIZA ALAPÚ HITEL SZERZŐDÉSBŐL FAKADÓ VÉGREHAJTÁS MEGSZÜNTETÉSE IRÁNT INDÍTOTT PER ÍTÉLETÉT!!  (17 OLDAL !)

A teljes nyilvánosságra hozatal előtt a lényeg : 

1,a szerződés nem tartalmazza a szerződés tárgyát igy a Hpt 213 § (1) bek alapján a szerződés EGÉSZE ÉRVÉNYTELEN, SEMMIS

2, a szerződés nem tartalmazza a deviza vételi eladási árfolyamrést, mint költséget.

A Hpt 213 § (1) bek (b)és (c) pont alapján, valamint a 2/2014 PJE -re is figyelemmel a szerződés semmis 


3, A szerződés nem tartalmazza a HITELDIJ VÁLTOZTATÁS RÉSZLETES FELTÉTELEIT, igy a Hpt 213 § (1) bek (d) pontja alapján a SEMMIS , EMELLETT AZ EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSES KIKÖTÉS TISZTESSÉGTELENNEK IS TEKINTHETŐ A Ptk 209-209/A §§ TARTALMA ALAPJÁN 

A bíróság a Hpt rendelkezései és a Ptk 209-209/A §§ tartalma alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy a Hpt ben foglalt bizonyos semmisségi okok megállapítása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a szerződés egyes kikötései tekintetében annak tisztességtelensége is megállapítható legyen !
Magyarul : semmis is, meg tisztességtelen is !!!! 

4,Semmis, és TISZTESSÉGTELEN !! az a szerződési kikötés, hogy a szerződő felek a KÖZJEGYZŐI TÉNYTANÚSÍTVÁNYT KÉNYTELENEK ELFOGADNI ,ILLETVE A HITELEZŐ ÉRDEKKÖRÉBEN MEGHATÁROZOTT TARTALMÚ BIZONYLATOK, VALAMINT SZÁMLALEVELEK, ILLETŐLEG AZ ALPERES (bank ) MEGRENDELÉSÉRE KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALT TÉNYTANÚSÍTVÁNYT ÁLLAPÍTSA MEG A TARTOZÁS FENNÁLLÓ ÖSSZEGÉT ,MELYNEK ALAPJÁN A BIZONYÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG VITA ESETÉN A FOGYASZTÓKAT TERHELIK!

a 18/1999 (II.5) kORMÁNYRENDELET I.§ tartalma alapján egyértelműen KIZÁRT , annak lehetősége ,hogy a tartozás összegét és fennállását KÖZJEGYZŐI TÉNYTANÚSÍTVÁNY IGAZOLJA ! 

5, A szerződés tartalma alapján a bíróság arra a meggyőződésre jutott, hogy a felek közötti szerződés a 6/2013 PJE 1, pontjában foglaltak szerint DEVIZASZERZŐDÉSNEK NEM TEKINTHETŐ !

6, A kölcsön kezelési költségének devizában történő megállapítása ÉRVÉNYTELEN !!!! 

7, A Bíróság véleménye szerint a devizaalapú kölcsönszerződés esetében a devizakereskedelem (swap) és pénzváltás jelensége szóba sem jön, igy a szerződés érvénytelensége nem állapítható meg ( megj : a Ráckevei Járásbíróság ezen kérdéssel fordult az EU Bírósághoz !! Dr Kriston ) ) 


8,A követelés alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége a jelzálogjog megszünését eredményezi 

A VÉGREHAJTÁS MEGSZÜNTETVE, MIVEL A VÉGREHAJTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZERZŐDÉS TÖBB OK MIATT FENNÁLLÓ ÉRVÉNYTELENSÉGE ALAPJÁN A VÉGREHAJTANI KIVÁNT KÖVETELÉS ÉRVÉNYESEN NEM JÖTT LÉTRE !!! 
Ügyvéd : Dr Kriston , meghatalmazott : Fiser Tivadar
alperes ügyvédi iroda : MÓZES ÜGYVÉDI IRODA ! Teo Fiser. GRATULÁLUNK!

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM