GYŐZELEM! TEO FISER

GYŐZELEM! TEO FISER.

GYŐZELEM! TEO FISER – Facebook

MA KAPTAM MEG ÍRÁSBAN AZ XY KONTRA OTP FAKTORING

DEVIZA ALAPÚ HITEL SZERZŐDÉSBŐL FAKADÓ VÉGREHAJTÁS MEGSZÜNTETÉSE IRÁNT INDÍTOTT PER ÍTÉLETÉT!!  (17 OLDAL !)

loading...

A teljes nyilvánosságra hozatal előtt a lényeg : 

1,a szerződés nem tartalmazza a szerződés tárgyát igy a Hpt 213 § (1) bek alapján a szerződés EGÉSZE ÉRVÉNYTELEN, SEMMIS

2, a szerződés nem tartalmazza a deviza vételi eladási árfolyamrést, mint költséget.

A Hpt 213 § (1) bek (b)és (c) pont alapján, valamint a 2/2014 PJE -re is figyelemmel a szerződés semmis 


loading...

3, A szerződés nem tartalmazza a HITELDIJ VÁLTOZTATÁS RÉSZLETES FELTÉTELEIT, igy a Hpt 213 § (1) bek (d) pontja alapján a SEMMIS , EMELLETT AZ EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSES KIKÖTÉS TISZTESSÉGTELENNEK IS TEKINTHETŐ A Ptk 209-209/A §§ TARTALMA ALAPJÁN 

A bíróság a Hpt rendelkezései és a Ptk 209-209/A §§ tartalma alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy a Hpt ben foglalt bizonyos semmisségi okok megállapítása nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a szerződés egyes kikötései tekintetében annak tisztességtelensége is megállapítható legyen !
Magyarul : semmis is, meg tisztességtelen is !!!! 

4,Semmis, és TISZTESSÉGTELEN !! az a szerződési kikötés, hogy a szerződő felek a KÖZJEGYZŐI TÉNYTANÚSÍTVÁNYT KÉNYTELENEK ELFOGADNI ,ILLETVE A HITELEZŐ ÉRDEKKÖRÉBEN MEGHATÁROZOTT TARTALMÚ BIZONYLATOK, VALAMINT SZÁMLALEVELEK, ILLETŐLEG AZ ALPERES (bank ) MEGRENDELÉSÉRE KÖZJEGYZŐI OKIRATBA FOGLALT TÉNYTANÚSÍTVÁNYT ÁLLAPÍTSA MEG A TARTOZÁS FENNÁLLÓ ÖSSZEGÉT ,MELYNEK ALAPJÁN A BIZONYÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG VITA ESETÉN A FOGYASZTÓKAT TERHELIK!

a 18/1999 (II.5) kORMÁNYRENDELET I.§ tartalma alapján egyértelműen KIZÁRT , annak lehetősége ,hogy a tartozás összegét és fennállását KÖZJEGYZŐI TÉNYTANÚSÍTVÁNY IGAZOLJA ! 

5, A szerződés tartalma alapján a bíróság arra a meggyőződésre jutott, hogy a felek közötti szerződés a 6/2013 PJE 1, pontjában foglaltak szerint DEVIZASZERZŐDÉSNEK NEM TEKINTHETŐ !

6, A kölcsön kezelési költségének devizában történő megállapítása ÉRVÉNYTELEN !!!! 

7, A Bíróság véleménye szerint a devizaalapú kölcsönszerződés esetében a devizakereskedelem (swap) és pénzváltás jelensége szóba sem jön, igy a szerződés érvénytelensége nem állapítható meg ( megj : a Ráckevei Járásbíróság ezen kérdéssel fordult az EU Bírósághoz !! Dr Kriston ) ) 


8,A követelés alapjául szolgáló szerződés érvénytelensége a jelzálogjog megszünését eredményezi 

A VÉGREHAJTÁS MEGSZÜNTETVE, MIVEL A VÉGREHAJTÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZERZŐDÉS TÖBB OK MIATT FENNÁLLÓ ÉRVÉNYTELENSÉGE ALAPJÁN A VÉGREHAJTANI KIVÁNT KÖVETELÉS ÉRVÉNYESEN NEM JÖTT LÉTRE !!! 
Ügyvéd : Dr Kriston , meghatalmazott : Fiser Tivadar
alperes ügyvédi iroda : MÓZES ÜGYVÉDI IRODA ! Teo Fiser. GRATULÁLUNK!

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
A KÚRIA ESETE A "DEVIZAHITELEKKEL" - REPORTERS.
A KÚRIA ESETE A “DEVIZAHITELEKKEL” – REPORTERS

A KÚRIA ESETE A "DEVIZAHITELEKKEL" - REPORTERS A Parlament törvénnyel nyúlna bele a válság előtt felvett devizahitel-szerződésekbe, amelyeket ma eladósodott...

A FOGYASZTÓ ÉRDEKE - "DEVIZAHITELEK"
A FOGYASZTÓ ÉRDEKE – “DEVIZAHITELEK”

A FOGYASZTÓ ÉRDEKE - "DEVIZAHITELEK" Gondolatok – A Fogyasztó érdeke - Hitelsikerek A T/465. számú törvényjavaslatból: “A Javaslat a fennálló...

Close