Ezzel segíti a kormány a hitelkárosultakat

dr. Szabó V. László ügyvéd, devizahitel, Nemzeti Civil Kontroll, Ezzel segíti a kormány a hitelkárosultakat

Ezzel segíti a kormány a hitelkárosultakat

Dr. Szabó V. László ügyvéd úr írása előtt, elöljáróban nézzük meg Orbán Viktor (jelenlegi) miniszterelnök parlamenti felszólalását, melyben elmodja véleményét a hazai "devizahitelezéssel" kapcsolatban:

A miniszterelnök véleménye után olvassuk el, hogy a valóságban mire számíthatnak az átvert károsultak, milyen segítséget nyújt a hitelkárosultaknak a Magyar Kormány! A videó után a "segítség" következik!Dr. Szabó V. László ügyvéd A Kormány létrehozta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát.
Hivatalosan azért, hogy biztosítsa a  szerencsejáték-szervezés, a dohány kiskereskedelem, valamint a bírósági végrehajtók és a felszámolók szervezetrendszerének hatékony működését.

Az alábbiakban összefoglalom a végrehajtói költségeket amivel az adósnak számolnia kell ha beindul ellene a végrehajtás (tájékoztató jelleggel, nem teljes felsorolás).

Még elöljáróban annyit, hogy érdekes módon hirtelen biztosítani kellett a végrehajtók bevételeit ha már odafönn is érdekeltek voltak a kérdésben (lásd Völner, Schadl)

A végrehajtót a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért költségátalány, utazási költségátalány, készkiadás (a továbbiakban együtt: költségtérítés), munkadíj, az adós teljesítése esetén ezeken felül behajtási jutalék illeti meg.

Munkadíj:
A végrehajtót – az irodájának fenntartásával kapcsolatos általános költségek, így különösen munkabér, közüzemi díjak, számítástechnikai és elektronikus eszközök fenntartásával kapcsolatos kiadások, valamint az amortizációs költségek fedezetére, a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a munkadíj 50%-a költségátalányként illeti meg.

Ezen felül +30% illeti meg akkor ha az adós fizetési számláján lévő pénzt kell behajtani
Munkadíj és költségtérítés az eljárásra fordított idő alapján
A végrehajtót minden megkezdett órára 9000Ft illeti meg ha a székhelyén kívül végez eljárási cselekményt

Készkiadás
A végrehajtó készkiadásként számíthatja fel
a) a lefoglalt ingóság átszállítása esetén a szállítási (fuvarozási) és tárolási költséget,
b) a lezárt helyiség felnyitásának és újbóli lezárásának költségét,
c) a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú, illetve tolmács költségtérítését,
d) a végrehajtási eljárás során felmerült postaköltséget,
e) a végrehajtási eljárás során, a végrehajtás foganatosításával felmerült indokolt és igazolt más költséget.

Behajtási jutalék
Ha a végrehajtási eljárás teljesen vagy részben eredményes, a végrehajtót behajtási jutalék illeti meg.
Pénzkövetelés esetén a behajtási jutalék összege a végrehajtható okiratban feltüntetett, a járulékok időközbeni változásától függő követelésből behajtott vagy megtérült összeg alapulvételével

a) 5 000 000 forintot meg nem haladó összeg esetén 8%,

b) 5 000 000 forint feletti, de 10 000 000 forintot meg nem haladó összeg esetén 400 000 forint és az 5 000 000 forint feletti rész 6%-a,

c) 10 000 000 forint feletti összeg esetén 700 000 forint és a 10 000 000 forint feletti rész 3%-a.
Egyéb végrehajtói díjakKözös tulajdonban lévő ingatlan végrehajtási értékesítése esetén a nem adós tulajdonostárs részére járó vételárból a nem adós tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért járó végrehajtási költségként a vételárrész 2%-ának megfelelő összeg vonható le.

A fenti horror összegeket a végrehajtó ráteszi az adós tartozására. Tehát ha menekülni akar az árverezés elől akkor már ezekkel növelten kell fizetnie.
Ha elárverezik a házát akkor a befolyó vételárból ezek a végrehajtói költségek is levonásra kerülnek a tartozáson felül és csak az ezután maradó rész az adósé.

Mivel azonban az ingatlant a végrehajtó eleve alacsony áron hirdeti meg ( mert az árverési vevőtől is kaphat ezáltal némi bónuszt) ezért az adósnak nem marad semmi sőt még élete végéig nyögheti a fennmaradó tartozást.
Ha az adós azonban pert indít a szerződés érvénytelensége miatt akkor a bíróság felfüggesztheti a végrehajtást ha lát esélyt arra, hogy az adós a keresetlevélben olyan okokat jelölt meg amelyek a pernyertességet valószínűsítik.

A végrehajtó ekkor készít egy díjjegyzéket a költségeiről  amelyet a per végén a vesztes fél fizet meg.
Ráadásul az adós ingatlana is megmarad, valamint a tartozása is töredékére csökken.

Ha nem perel hanem egyből elkezd egyezkedni a végrehajtást kérő bankkal akkor ezeket a horror összegeket nem ússza meg, ráadásul milyen ok miatt engedjen a bank a követeléséből ? Mert az adósnak szép a szeme?
Mi van akkor ha nem szép? Dr. Szabó V. László ügyvéd.

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM