DR. LÉHMANN: TOVÁBBÍTOTT LEVÉL-KÉRJÜK OLVASNI ÉS TERJESZTENI.

DR. LÉHMANN: TOVÁBBÍTOTT LEVÉL-KÉRJÜK OLVASNI ÉS TERJESZTENI.

Menyhért Péter úr megkért arra, hogy az alábbi levelezést küldjem el Önöknek, ennek most eleget teszek. 
 
Siófokon 2014. január 28.
 
Léhmann György


Subject: nyílt levél
Léhmann György ügyvéd Úrnak 
Damm Andrea jogász Asszonynak
Czirmes György ügyvéd Úrnak
Madaras János ügyvéd Úrnak
valamint minden olyan ügyvédnek, aki a szakmája becsületét is védi a devizás áldozatok segítésével;
Makkos Albert közgazdász Úrnak
Varga István közgazdász Úrnak, és minden jogvédő polgárnak

Tárgy: Felhívás büntető feljelentés támogatására!

Tisztelt címzettek: a magyar ügyvédi kar bátor és jogtisztelő tagjai; és a deviza alapú áldozatokat védő kiváló szakemberek!

Manapság ezt a tisztán jogi problémát sokan a politika zavaros területére szeretnék terelni.
Önök nálam ezerszer jobban tudják, hogy a létező magyar jogrend megcsúfolása az, ami jelenleg a hazánkban zajlik.
Megoldási javaslattal fordulok Önökhöz egy JAVASLATTAL, amit úgy gondolom, érdemes mérlegelniük.
folytatás a pdf fájlban

Menyhért PéterTisztelt Menyhért Péter Úr!
 
Megköszönöm megkeresését az előttem nem kétségesen bűncselekmények megállapításához elegendő elkövetési magatartásokkal kapcsolatos feljelentési ügyhöz történő csatlakozásra vonatkozóan. 
 
Hasonlóan megalapozott tényállás mellett hosszú évek óta terjesztettem elő feljelentéseket akár politikai, akár gazdasági vezetők ellen, és folyamatosan arról győzött meg a bűnüldöző hatóság minden esetben, hogy nincs az a Btk-ban szabályozott bűncselekmény, ami miatt hajlandóak lennének az éppen aktuális kiválasztottak ellen a nyomozást elrendelni, vagy elrendelés esetén azt tisztességesen lefolytatni. 
 
Ennek a magatartásnak eredményeként minden egyes feljelentésem oda vezetett, hogy a tények alapján kétségtelenül bűncselekményt elkövetők jutottak a feljelentés elutasítást, vagy nyomozást megszüntető tartalmazó határozatokkal abba a helyzetbe, hogy hivatalos okiratuk van arról, miszerint alaptalanul gyanusították őket bűncselekmények elkövetésével. 
 
Nincs szándékomban ilyen segítséget nyujtani az Ön által tett feljelentéssel érintett személyek – gyanusítottak – részére, ezért nem csatlakozom.
 
Azok a hivatalok akikhez Ön fordul, előttem már régen eljátszották becsületüket. Cinikus, logikátlan, a feljelentésben írtakat elferdítő, és mindenképpen a gyanusítottak érdekében végzett tevékenységükre nem vagyok kiváncsi. 
 
Tisztelettel: Léhmann GyörgyTisztelt ügyvéd úr! 

Én anno nagyon sokat tanultam Öntől, mint ennek az ügynek az egyik legkiemelkedőbb személyiségétől.
Megértem az aggodalmait, amelyek azonban alaptalanok.

Az én anyagaimat eddig jogszerűen senki nem utasította el!
Azt írta: "bűncselekményt elkövetők jutottak a feljelentés elutasítást, vagy nyomozást megszüntető tartalmazó határozatokkal abba a helyzetbe, hogy hivatalos okiratuk van arról, miszerint alaptalanul gyanusították őket bűncselekmények elkövetésével." 

Ez a feljelentéseimmel kapcsolatban eddig egyetlen egyszer sem valósult meg.
A kezdeményezésem éppen arról szól, hogy ezt a patt helyzetet a nyomásgyakorlás újabb eszközével oldjuk fel.
Tisztában vagyok vele, hogy ügyvédként Ön nem csatlakozik hozzánk, de kérem, az ügyfeleit tájékoztassa erről a lehetőségről!

Meggyőződésem szerint, ha 3000 polgári peres eljárást kellene a bíróságoknak a feljelentés miatt HIVATALOSAN felfüggeszteni, az olyan nyomást jelentene, hogy az ügyészség kénytelen lenne elkezdeni a vizsgálatot.
Kérem, mérlegelje a helyzetet.

Köszönettel várom mielőbbi válaszát.
Öszinte tisztelettel:
Menyhért Péter

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM