DR. KRISTON: DEVIZAHITEL-BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KÖVETELÉS.

DR. KRISTON: DEVIZAHITEL-BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KÖVETELÉS.

DR. KRISTON: DEVIZAHITEL-BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS ÚTJÁN NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ KÖVETELÉS.

[good_old_share]

– kérem megosztani – 

FÜGGETLEN BÍRÁK HOL VAGYTOK (?)

 

DEVIZAJOG = DEVIZAPÁR ÁRFOLYAMFOGADÁS.

 

Tisztelt Független Bírák!
Tisztelt Devizahiteles Érdekvédők!Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság a devizaügy Kúriához és Bankokhoz simuló devizajogi- és elszámolási megoldásait nem támogatja.

Amilyen radikálisan kifosztották a devizaadósokat, olyan erőteljesen kell fellépni a bíróságoknak az Európai Unió Alapjogi Chartájába, Magyarország Alaptörvényébe és a Magánjogi Kódexbe ütköző hátrányos megkülönböztetésen alapuló adósellenes bírósági gyakorlata ellen.

Az állam- és jogtudomány, valamint a pénzügytan és számvitel nevében követeljük a Kúria devizaalapú jogviszony vizsgálatában társtudományokat mellőző, millióknak szenvedést okozó bírói műhibájának korrigálását, a 6/2013 PJE határozatot hozó 39 bírájának hivatalukból történő önkéntes, de haladéktalan lemondását.

Kúria a sötét középkort hozta vissza a felvilágosult magyar jogi közgondolkodásba, elsők között számolta fel a jogállamot, jogértelmezési parancsokkal bírósági igazgatás alá helyezte az ítélkezési gyakorlatot, táptalajt adott az adósokat jogfosztó ítéletek bírósági technikáját nyíltan tárgyaló bírói értekezletnek is.

A mozgalom elítéli a jogi hivatásrendek tétlenségét is a jogegyenlőség szemük előtt zajló felszámolása ellen. Az igazságosság a devizaügyben felül kell, hogy írja a jog nevében hozott igazságtalan törvényeket és adósellenes ítélkezési gyakorlatot.

A parlamenti pártok végig alibiztek kettő azaz kettő választási ciklust és halk sóhajok mellett egy devizaügyet tárgyaló országgyűlési napra sem futotta.A fogyasztóvédelmi albizottság devizaügyi vizsgálatát felszámolták. A végrehajtó hatalom és a törvényhozás nem tárgyalt a devizahiteles érdekvédőkkel, az adósokat jogfosztó devizatörvényeket a hatalom bársonyos megállapodással, pezsgővel és kaviárral kötötte meg a bankokkal.

A devizaügyet le kell végre leplezni. A leleplezés az adóstársadalomra kényszerített elszámolási cirkuszon felnőtt devizaadósok és a jogvédelmükben fellépő és működő érdekvédők jogi, banküzemtani és számviteli megoldásai révén ma már világossá vált.

A legkézenfekvőbb megoldást maga az ex-jegybankelnök szolgáltatta a 2011. évben még működő, de a bankokra egyre kényesebb tényeket feltáró országgyűlési albizottságban. A devizaügy de facto számításokkal és azok jogszabályok alá vonásával de jure is tisztázhatóvá vált.

A devizaügy adós-hitelező közötti árfolyamműveleteinek számviteli tényei feketén-fehéren olyan ténykérdések elé állítja a bírót, amely számviteli tényekkel szemben nincs bankvédő jogegységi határozat, tehát újra szabadságuk van a bíráknak. Lehet vizsgálni és gondolkodni, lehet kételkedni és kétségeket eloszlatni, lehet merni másként dönteni, íme röviden a de facto és de jure lehetséges következtetések.  
         
1. Járai Zsigmond ex-jegybankelnök:
Atipikus jogviszony: kölcsön+árfolyamfogadás (2011 – országgyűlési jkv.)

2. Soltész Sándor mérnök-közgazdász:
Törvényi részletes elszámolás adatsora = árfolyamfogadás elszámolása.
Excel függvény paraméterezése = devizapár árfolyamfogadás bizonyítása.
Számviteli egyezőség konkrét ügyfél esetében 100% erejű bizonyíték.

3. Dr. Kriston István ügyvéd, európajogi (pénzügyi) szakjogász:3.1.
Naturalis obligatio.
6/2013 PJE határozatban ez a tényállás nincs szabályozva.
6/2013 PJE határozat nem köti a bírót ilyen jogkövetkeztetésben. 
6/2013 PJE határozatban a bíró konkrét tényállás felvételében szabad.
EUB C-312/14 ítélet vizsgálatot enged a tagállami bírónak.
Számítási bizonyítékok peranyagként szolgáltatása.
Tanúbizonyítás (Járai, Soltész).
Konklúzió (tényállás fogalmi apparátus alá vonása). 
Hivatalbóli (officiális) bírói vizsgálata kötelező.
Bírói (bírósági végrehajtás) útján nem érvényesíthető követelés.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

eshetőlegesen

loading…


3.2.
Jogszabály megkerülésére irányuló tilos szerződés semmissége.
6/2013 PJE határozatban ez a tényállás nincs szabályozva (!)
6/2013 PJE határozat nem köti a bírót ilyen jogkövetkeztetésben.
6/2013 PJE határozatban a bíró konkrét tényállás felvételében szabad.
EUB C- 312/14 ítélet vizsgálatot enged a tagállami bírónak. 
1991.évi XXXIV. tv. preambulum nem engedi az engedély nélküli fogadást.
Jogkövetkezmény – hatályossá nyilvánítás.
Elszámolása – devizaalapú helyes kölcsön (és nem forex) számítás.  
Bejegyzésünk (hírlevelünk) nem minősül jogi tanácsadásnak, az a civileket is megillető jogi vélemény kinyilvánítása és az állami (igazságszolgáltatási) szervek tevékenységének alkotmányos bírálata.

Érd, 2018. március 6. Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság – Dr. Kriston István alapító és törvényes képviselő.

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM