Devizahiteles változások a jogellenes bírósági gyakorlatban

Devizahiteles változások a jogellenes bírósági gyakorlatban

Devizahiteles változások a jogellenes bírósági gyakorlatban

A devizahiteles ügyekben ma már lehet számítani némi változásra, pedig tíz évig következetesen jogellenes gyakorlatot folytattak a bíróságok. A tízévi eredménytelenség után a most végre eljutottak annak felismeréséig, hogy a közjegyzők által kiállított végrehajtási záradékok nem felelnek meg a Vht. 23/C.§./1/ és /3/ bekezdéseiben foglalt előírásoknak.

Számos periratban erre tíz éven át eredménytelenül hivatkoztam, mert a bírók nagyvonalúan átsiklottak felette. Tíz év után megtört a jég, és ma már kezdenek vele érdemben foglalkozni.

Ennek eredménye, hogy ma már erre hivatkozással lehet pert nyerni is a bankok ellen. (Részletesen kifejtve pl. Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.866/2019/6/II)

Azt még mindig nem sikerült kimondatni a bíróságokkal, hogy a bankok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, és a lényeges körülmények elhallgatása miatt az akarategyezőség hiányára figyelemmel a szerződések nem jöttek létre. A valóságnak nem megfelelő tájékoztatás következtében az adóst olyan ügyleti döntés meghozatalára késztették, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

Ez megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül a 2005/29/EK irányelv 5. cikk /2/ bek. b./ pontja, és a 2008. évi XLVII. Tv. 6.§./1/bek. szerint.

Azt az eljárást, amellyel a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetik, amelyet egyébként nem hozott volna meg, megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak tekinti a Kúria is. (L Kúriai döntések, BH 2020/1. Közigazgatási szakág K.2A)

A kormány szerint a jogállamisággal Magyarországon minden rendben van. De milyen jogállam az, ahol képtelenek a bíróságok annak megállapítására, hogy a devizahiteles ügyekben megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytattak a bankok?

Milyen jogállam az, ahol tíz évig folytattak egységesen jogellenes gyakorlatot, és még most is csak a bírók egy része változtatott eddigi gyakorlatán.

Más vonalon is van azért haladás, mert egyre több bíró elismeri, hogy az árfolyam kockázatot a fogyasztóra telepítő rendelkezés tisztességtelen a Ptk.209.§./1/bek. szerint, és mivel a főszolgáltatás körébe tartozó rendelkezésről van szó, ezért annak semmissége az egész szerződés érvénytelenségét vonja maga után. Ez azonban még nem oldja meg a devizahitelesek problémáját, sem azt, hogy a jogellenes gyakorlatot véglegesen megszűntessék, sem azt, hogy a károsultak kárpótlást kapjanak. Ennek elérése érdekében további összefogásra és cselekvésre van szükség.

Világossá kell tenni, hogy Magyarország ma nem jogállam! Ahol ilyen jogellenes gyakorlatot folytatnak több mint 10 éve a bíróságok, és ráadásul azért teszik, mert az állam ezt várja el tőlük, ott nem lehet jogállamról beszélni. Aki ma Magyarországot összetéveszti egy jogállammal, annak zavaros feje van. Ilyen zavaros feje van Orbán Viktornak is, aki még nemzetközi szintéren is képes hangoztatni, hogy Magyarországon minden rendben van a jogállamisággal. Ez azt jelzi, hogy Orbánnak káosz van fejében. Olyan káosz, amelyben ő sem ismeri ki magát.

loading…


Mindent beszél össze-vissza, az álláspontját aszerint változtatja, mikor merről fúj a szél, vagy mikor mit érez támadásnak, ami ellen védekeznie kell. Nincs következetes, világos elvi álláspontja, amihez lehetne igazodni. Ezért volt képes arra is, hogy fokozatosan átváltozzon, ezért vált liberálisból szélső jobboldalivá. Egy dologban volt csak mindig következetes, hogy hogyan nyúlják le a pénzeket. Ezzel viszont tönkre teszi a magyar emberek nagy részét. Egy olyan ember, akinek ilyen káosz van a fejében, káoszt okoz az országban is.

Elszegényíti, tönkre teszi az embereket. Képtelen arra, hogy úgy vezesse az országot, ahogy az egy vezetőtől elvárható lenne, és az emberek többségének megfelelne.
Budapest 2020. november 27. Dr. Radnai Miklós Devizahiteles Mozgalom

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM