Devizahiteles beadvány az OTP ellen.

Devizahiteles beadvány az OTP ellen.

Devizahiteles beadvány az OTP ellen.


A hitelnyújtó bank ellentmondásos, ezáltal nem világos és nem érthető tájékoztatása a valós árfolyamkockázattal kapcsolatban…Az oldal alján a Bankszövetség árfolyamkockázattal kapcsolatos korábbi tájékoztatása!

Kártérítési Ügyvéd – Otp elleni saját beadványomból:A felpereseknek – a kockázatfeltáró nyilatkozat alapján – számolniuk kellett a törlesztőrészlet változásával. A tájékoztatás bármilyen irányban és bármilyen mértékben árfolyamváltozásról szólt, és arra is kitért, hogy eredményezhet jelentős törlesztőrészlet növekedést, de csak a rövid távú szerződéseknél ("az árfolyamkockázat különösen a rövid lejáratú jenhitelek esetén jelentős, a hosszú lejáratú jenhitelek ezeknél alacsonyabb devizakockázatot képviselnek, mert hosszabb időszak alatt nagyobb az ingadozások kiegyenlítődésének valószínűsége.")

loading...

A fenti magyarázattal a hitelnyújtó elaltatta a fogyasztó éberségét, veszélyérzetét az árfolyam kockázat valós realitása tekintetében ami azt vonja maga után, hogy a Kúria devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testülete 2019 április 10-i állásfoglalásában megkövetelt "jelentős mértékű" emelkedésről való tájékoztatás a perbeli – 23 évi, hosszú lejáratú jenhitel – esetében nem valósult meg.

Külön kiemelendő, hogy az Üzletszabályzat kijelentő módban fogalmaz ( " ezeknél alacsonyabb devizakockázatot képviselnek") .
Használhatta volna a "képviselhetnek" kifejezést is amely a fogyasztóban fenntartotta volna a veszélyérzetet és akkor lehet, hogy a szerződést sem írja alá. De a hitelnyújtó bank célja az volt, hogy csak formailag feleljen meg az rHpt 203.§(1).bekezdésben foglalt követelményeknek de a valós kockázatokat ne tárja fel mert akkor elriasztja a fogyasztót a szerződéskötéstől.

A perbeli kölcsönszerződést hosszú távra — 23 éves időszakra – kötötték, mely időszakra az árfolyamkockázat – a bank tájékoztatása szerint – a jelentős mértéknél alacsonyabb devizakockázatot képviseltek , azonban ez a tájékoztatás valótlan volt mert a hitel felvételekor ( 2008 05.06.) 155,33 Ft/100JPY míg a hitel felmondásakor (2013 09.13.) 227,12Ft/100JPY, ami jelentős árfolyam növekedésnek mondható.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Tehát a hitelnyújtó bank ellentmondásos, ezáltal nem világos és nem érthető tájékoztatása alátámasztja a Kúria devizahiteles pereket vizsgáló Konzultációs Testülete 2019 április 10-i állásfoglalásában foglaltakat:
"…az árfolyamkockázat a következő tipikus esetekben nem terheli a fogyasztót:
– ha a tájékoztatás megtörténtét és elvárt tartalmát a pénzügyi intézmény sem kockázatfeltáró nyilatkozattal, sem a szerződés világos és érthető rendelkezéseivel, sem pedig szóbeli tájékoztatás megtörténtével és tartalmával nem tudja bizonyítani;" Kártérítési Ügyvéd.

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
Az árfolyamkockázat tisztességtelen, a szerződés érvénytelen.
Az árfolyamkockázat tisztességtelen, a szerződés érvénytelen.

Az árfolyamkockázat tisztességtelen, a szerződés érvénytelen. Dr. Csikász Levente - Deviza ügyletek - a Defactoring Zrt. új próbálkozása Tavaly jogerősen...

Devizás tárgyalás-tele lesz a tárgyaló!
Devizás tárgyalás-tele lesz a tárgyaló!

Devizás tárgyalás-tele lesz a tárgyaló! Dr. Marczingós László Ügyvédi Iroda. A Veszprémi Járásbíróság előtt ellenem folyamatban lévő rágalmazás bűncselekménye miatti...

Close