DEVIZAHITELES BANKI ELSZÁMOLÁS 30 NAP ALATT!

DEVIZAHITELES BANKI ELSZÁMOLÁS 30 NAP ALATT!

DEVIZAHITELES BANKI ELSZÁMOLÁS 30 NAP ALATT!

NCK előszó! Tisztelt olvasók! Az alább olvasható felhívást és a banki elszámoláshoz használható formanyomtatványt a Devizamentők Mozgalom juttatta el számunkra és az ő kérésükre tesszük elérhetővé. Mint írják is, kizárólag az ő szellemi termékük. Mindenki alapos megfontolás után, csak saját felelősségre használja! Kérdések esetén az alább is olvasható telefonszámon, illetve e-mail címen kaphattok választ a szerzőktől.


 

A dokumentumot letölthető formátumban az oldal alján csatolmányként is megtaláljátok!

Devizamentők Mozgalom: Devizás Barátunk, Sorstársunk!Segítsünk a bankoknak egymillió devizás szerződés 30 napon belüli elszámolásához!

Az alábbiakban ingyen mindenki rendelkezésére bocsátjuk azt a panasz-formát, amit a tegnapi Kúria állásfoglalás alapján annak a banknak kell megküldeni (tértivevénnyel postai úton, vagy személyesen bevinni és másik példányon átvetetni a bankkal!), akitől a 2015-ös elszámolást kaptátok. (Kivéve: Axa, ahol a az OTP Bank Nyrt-nek kell küldeni)

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy e dokumentum tartalma a mi szellemi termékünk, és nem járulunk hozzá egyetlen olyan felhasználásához sem, amelyért pénzt kérnek tőletek (legyen az bírósági, végrehajtói vagy bármilyen beadvány)!!

Akinek bárki olyan dokumentumot készít, amelyben az általunk közzétett érvelés felhasználásra kerül, a dokumentumért nem kérhet pénzt tőletek, ha ez mégis megtörténik, kérjük, hogy jelezzétek felénk, hogy a szellemi termék használati díját ki tudjuk számlázni a jogosulatlan felhasználónak.

Fontos, hogy mindenki segítsen megakadályozni a jó szándékból közzétett anyagokon való nyerészkedést!!!

Ha kérdésetek van, írjatok!

Baráti üdvözlettel: Pálfi Eszter, Köves István, Grafjodi László. Devizamentők Mozgalom. Tel: 06/70-343-1741, E-mail: devizamentok@gmail.com, istvan.koves47@gmail.com

A dokumentum: (az oldal alján letölthető formátumban is!)

 

……………… Bank Zrt.

cím:PANASZ

Felszólítás a tisztességtelenül felszámított összegekkel való elszámolásra

 

Szerződés szám: ………….

Budapest, 2019. 06. 21.

 

Tisztelt Bank!

 

Alulírott …………………… hivatkozva a Kúria 2019. 06. 20-án kiadott állásfoglalására felszólítom a ……… bankot, hogy küldje meg az alábbiakban részletezett paraméterek szerinti elszámolásait az MNB 28/2014 (VII.23) számú rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül.

A Kúria 2019.06. 20-án kiadott állásfoglalása szerint:

„A régi Ptk. 209/A. § (2) bekezdése szerint fogyasztói szerződésben az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló, továbbá a fogyasztóval szerződő fél által egyoldalúan, előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis; a semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. Az érvénytelenség megállapításának további jogkövetkezményeit a régi Ptk. 237. §-a szabályozza. E rendelkezéseket a Legfelsőbb Bíróság általános jelleggel értelmezte az 1/2010. (VI. 28.) PK véleményben és a 2/2010. (VI. 28.) PK véleményben. Az 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény 5. pontja értelmében, ha az érvénytelenség oka kiküszöbölhető, a bíróság az érvénytelen szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé nyilváníthatja.”

A fentiek alapján nem hagyható figyelmen kívül azon köztudomású tény, hogy a …….. számú szerződés semmis, amit – a Kúria korábbi és jelenlegi álláspontjával összhangban – a bank a felszámított tisztességtelen összegekkel való fogyasztó felé történő elszámolással köteles orvosolni.A 2014. évi XXXVIII. törvény 3.§ (1) bekezdése tisztességtelennek mondja ki a vételi és eladási árfolyamok alkalmazását és a 2014. évi XXXVIII. törvény 3.§ (2) és (3) bekezdésével a tisztességtelen vételi és eladási árfolyamok helyett az MNB devizaközép árfolyam alkalmazását írta elő kötelezően, melynek okán elszámolásra kötelezte a bankokat a fogyasztók felé. Az EU Bíróság C118/17 számú döntés egyértelműen kimondta, hogy automatikusan nem alkalmazható az MNB devizaközép árfolyam, különösen a fogyasztó hátrányára nem, valamint kimondta, hogy a fogyasztó hátrányára nem lehet kötelezően és automatikusan „forintra váltani” a nyilvántartott követelést, így a 2014. évi LXXVII. törvény kiüresedett.

A fentiek okán a 2014. évi XXXXVIII, XL, ill. LXXVII. törvény alapján a bank által korábban elkészített elszámolást ismét el kell végezni, méghozzá a Kúria 2019.06. 20-án kiadott állásfoglalása szerint, vagyis annak érdekében, hogy a fogyasztó el tudja dönteni, hogy a forint vagy a devizaalapú nyilvántartás a kedvezőbb számára, a bank köteles elkészíteni az elszámolást a Kúria iránymutatása szerint

  • mind devizában, mely szerint „a deviza-forint átváltási árfolyamot maximálja, a szerződésben rögzített kamatmérték forintosítási fordulónapig történő érintetlenül hagyásával”
  • mind forintban, mely szerint „a kirovó pénznemmé a forint válik, és ügyleti kamat az irányadó forintkamat szerződéskötéskori értékének kamatfelárral növelt mértékével egyenlő”, itt már most jelzem, hogy a bank köteles a fogyasztó számára az adott időszakokban alkalmazott legkedvezőbb forintkölcsön kamatával számolni.
loading…


A Kúria 2019. 06. 19-i állásfoglalása szerint:

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

„A fogyasztó tartozását vagy a részére esetleg visszajáró összeget ennek megfelelően kell kiszámítani.”

A forint ill. deviza nyilvántartás alapján elkészített részletes elszámolásokat – a 2015-ben alkalmazott szisztémával megegyezően – akként köteles a bank elvégezni, hogy a törlesztésekben a fogyasztó által megfizetett tisztességtelen összegeket az adott periódus végén nyilvántartott követelésbe előtörlesztésként köteles elszámolni, melynek okán a következő periódusban alacsonyabb tőkeösszegre már alacsonyabb összegű kamat felszámítását rögzíteni, mely számítást a megismételt elszámolás napjáig kell folytatni.

Kérem, hogy a részletes elszámolásaikat küldjék meg részemre, melyet követően nyílik meg a Kúria által írt lehetőségem arra, hogy eldöntsem, hogy a devizában vagy a forintban való nyilvántartást választom.

Felhívom a figyelmüket, hogy jelen panaszomat Önök kötelesek az MNB 28/2014 (VII.23) számú a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló rendeletének 4.§ (1) bekezdése szerint érdemben kivizsgálni, és a kivizsgálás eredményét az MNB 28/2014 (VII.23) számú rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül részemre megküldeni.

Kérem továbbá Önöket, hogy az ellenem …… Járásbíróság előtt folyamatban lévő ………. számú végrehajtási eljárás szünetelését kérni szíveskedjenek az illetékes Járásbíróságtól Vht. 48. § (1) bekezdése alapján a 2014. évi XXXVIII. törvény 17.§ (3) bekezdése, valamint 17.§ (6) bekezdése szerint.

Tisztelettel,

                                                                fogyasztó

Letöltés: panasz elszámolásra

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM