Devizahitel- a teljes kölcsönszerződés érvénytelen. Elindul a rég várt folyamat?

Devizahitel szerződés érvénytelen, semmis!

Pert vesztett a CIB bank!  (ítélet mellékelve)
2021.02.02

Ítélet a lap alján látható linkre kattintva olvasható!

A „deviza” károsultakat Dr. Budaházi ügyvédi irodája képviselte.
Részlet az ítéletből:

„A bíróság a felpereseknek az árfolyamkockázati tájékoztatás elégtelenségére vonatkozóan előterjesztett kereseti kérelme tekintetében rögzíti, hogy az EUB C-26/13., C-186/16. és C- 51/17. számú ítéletekben foglaltak szerint az árfolyamkockázatról való tájékoztatás akkor megfelelő, ha abból kitűnik, hogy a fogyasztóra hátrányos árfolyamváltozásnak nincs felső határa, vagyis a törlesztőrészlet jelentősen is megemelkedhet, valamint, ha abból az is kitűnik, hogy az árfolyamváltozás lehetősége valós, az a hitel futamideje alatt is bekövetkezhet.

A tájékoztatásból egyértelműen ki kell tűnnie nemcsak annak, hogy az árfolyam-változással számolni kell, hanem annak is, hogy az nem elhanyagolható mértékű kockázatot jelent és nem csak elhanyagolható mértékben növelheti a törlesztőrészleteket.

Megvizsgálva az I.r. alperes által adott kockázatfeltáró nyilatkozatot, mind a perbeli kölcsönszerződés II.8.8. pontjában, mind a külön lapon adott tájékoztatást, a bíróság álláspontja szerint az nem felel meg a fentiekben hivatkozott követelményeknek.

A tájékoztatás elmaradása folytán felperesek alappal gondolhatták úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós vagy őket csak korlátozott mértékben terheli, ezért a perbeli kölcsönszerződésnek az árfolyamváltozás kockázatát korlátlanul felperesekre hárító I.8.8. pontjába foglalt feltétele a régi Ptk.209.§ (1) bekezdése és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat 1. pontja alapján tisztességtelen, ezért a régi Ptk.209/A. § (2) bekezdése alapján 
semmis.

Ha az árfolyamváltozás kockázatát korlátlanul az adósra hárító szerződési feltétel tisztességtelen és emiatt kiesik a szerződésből, akkor nem állapítható meg, hogy az adós milyen mértékben köteles viselnie az árfolyamváltozás kockázatát, ehhez képest milyen árfolyam alkalmazásával kell meghatározni az esedékessé váló törlesztőrészletek és a fennmaradó tőketartozás forintban kifejezett összegét.

Emiatt a tisztességtelen feltétel nélkül a kölcsönszerződés nem teljesíthető.

Erre figyelemmel a perbeli kölcsönszerződés II.8.8.pontjában foglalt feltétel tisztességtelenségen alapuló érvénytelenségének a régi Ptk.239.§ (2) bekezdése alapján az a következménye, hogy a teljes perbeli kölcsönszerződés 
érvénytelen.

A bíróság felpereseknek a kockázatfeltárásra vonatkozó kikötés tisztességtelenségének és erre tekintettel a perbeli kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítása iránti kereseti kérelme tekintetében a Pp. 213.§ (3) bekezdésének alkalmazásával közbenső ítéletet hozott és 
megállapította a perbeli kölcsönszerződés 
érvénytelenségét. „

FIGYELEM!
Semmisségi számításokkal, esély van a "deviza" hitel problémák pozitív lezárására.
Ez tapasztalható a folyamatban lévő pereknél, ahol az új számítások beterjesztése után több esetben is pozitív eredmény következtek be.
Jogi probléma esetén keressék bizalommal Dr. Budaházi János egyéni ügyvéd ( „polgári és büntető jogász”), Dr. Láng Péter egyéni ügyvéd ( „polgári és büntető jogász, Európa-jogi szakjogász”).
Ügyvédi aliroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. 
Tel: 06-70-632-3583 
Ügyelfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges. Ítélet ide kattintva olvasható

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM