DEVIZAHITEL-A bíróság az Otp Faktoring keresetét elutasította

DEVIZAHITEL-A bíróság az Otp Faktoring keresetét elutasította

Dr.Szabó V. László ügyvéd: Otp Faktoring ellen fontos vizsgálni azt, hogy a kölcsönszerződés felmondásának időpontjában az adós már túlfizette-e a felvett hitelt?

Ugyanis az árfolyamrésből származó tisztességtelenül felszámított összeget is figyelembe kell venni és ez esetben már lehet,hogy nem állt fenn hátraléka az adósnak a felmondás pillanatában.A bíróság ezért az Otp Faktoring  keresetét elutasította az alábbi indoklással:

loading...

A bíróság megítélése szerint különös jelentősége van annak, hogy a felmondás idején valóban fennállott-e az alperes részéről olyan súlyos szerződésszegés, ami a felmondást megalapozta.

Vizsgálta ezért a bíróság, hogy a felmondás napján az alperesnek valóban volt-e a felperes jogelődje felé fennálló tartozása. E körben a felperes nem vitatta az alperesnek azt az állítását, hogy a tisztességtelenül felszámított összeget alapul véve az alperesnek valójában ekkor xxxxxx CHF túlfizetése volt.

Ez az összeg meghaladta a felperesi jogelőd által hivatkozott, xxxxxxxx CHF hátralékot. A bíróság megítélése szerint az alperes a felmondás idején nem volt abban a helyzetben, hogy felismerje azt, hogy a felperes vele szemben tisztességtelenül számította fel az elszámolásban is megjelölt összeget, ez csupán később jutott az alperes tudomására.

Tény azonban, hogy akkor a felperes jogelődje részére az alperes nyilvánvalóan a kölcsöntartozás törlesztése céljából – a felperes által sem vitatottan – xxxxxx CHF túlfizetésben volt.

A rPtk. 293.§-a egyértelműen szabályozza a pénztartozás teljesítésének elszámolását. Ezen jogszabály szerint, ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérő rendelkezése hatálytalan.

loading...

Ezért a bíróság megítélése szerint a rPtk. 293.§-a alapján, minden külön beszámítás nélkül a kötelezett alperes által teljesített befizetéseket a rPtk. 293.§-a szerint kell elszámolni. Az ilyen módon történt elszámolás eredményeként azonban a felmondás idején az alperesnek hátraléka a felperessel szemben nem volt, ezért nem követett el olyan súlyos szerződésszegést, amire hivatkozással a felperes jogelődje a szerződést felmondta.

Így a bíróság meggyőződése az, hogy a felperes jogelődjének a felmondása az alperessel szemben érvénytelen, ezért arra a továbbiakban jogot alapítani nem lehet. Erre tekintettel a bíróság a felperes keresetét elutasította. Dr.Szabó V. László ügyvédFacebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
Győzött az igazság és a kitartás-Orbán aláírta!
Győzött az igazság és a kitartás-Orbán aláírta!

Győzött az igazság és a kitartás-Orbán aláírta! "...A választások után sincs helye igazságtalan végrehajtásoknak!..." Az Adóskamara és Szepesházi Péter az...

Az Otp Faktoring ellen lehet nyerni, már van kitaposott út
Az Otp Faktoring ellen lehet nyerni, már van kitaposott út

Az Otp Faktoring ellen lehet nyerni. Bár ez a legnehezebb de már van kitaposott út. Melyek ezek? 1. Ha árfolyamgaranciával...

Close