DEVIZAHITEL-A bíróság az Otp Faktoring keresetét elutasította

DEVIZAHITEL-A bíróság az Otp Faktoring keresetét elutasította

Dr.Szabó V. László ügyvéd: Otp Faktoring ellen fontos vizsgálni azt, hogy a kölcsönszerződés felmondásának időpontjában az adós már túlfizette-e a felvett hitelt?

Ugyanis az árfolyamrésből származó tisztességtelenül felszámított összeget is figyelembe kell venni és ez esetben már lehet,hogy nem állt fenn hátraléka az adósnak a felmondás pillanatában.A bíróság ezért az Otp Faktoring  keresetét elutasította az alábbi indoklással:

A bíróság megítélése szerint különös jelentősége van annak, hogy a felmondás idején valóban fennállott-e az alperes részéről olyan súlyos szerződésszegés, ami a felmondást megalapozta.

Vizsgálta ezért a bíróság, hogy a felmondás napján az alperesnek valóban volt-e a felperes jogelődje felé fennálló tartozása. E körben a felperes nem vitatta az alperesnek azt az állítását, hogy a tisztességtelenül felszámított összeget alapul véve az alperesnek valójában ekkor xxxxxx CHF túlfizetése volt.

Ez az összeg meghaladta a felperesi jogelőd által hivatkozott, xxxxxxxx CHF hátralékot. A bíróság megítélése szerint az alperes a felmondás idején nem volt abban a helyzetben, hogy felismerje azt, hogy a felperes vele szemben tisztességtelenül számította fel az elszámolásban is megjelölt összeget, ez csupán később jutott az alperes tudomására.

Tény azonban, hogy akkor a felperes jogelődje részére az alperes nyilvánvalóan a kölcsöntartozás törlesztése céljából – a felperes által sem vitatottan – xxxxxx CHF túlfizetésben volt.

A rPtk. 293.§-a egyértelműen szabályozza a pénztartozás teljesítésének elszámolását. Ezen jogszabály szerint, ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérő rendelkezése hatálytalan.

loading...

Ezért a bíróság megítélése szerint a rPtk. 293.§-a alapján, minden külön beszámítás nélkül a kötelezett alperes által teljesített befizetéseket a rPtk. 293.§-a szerint kell elszámolni. Az ilyen módon történt elszámolás eredményeként azonban a felmondás idején az alperesnek hátraléka a felperessel szemben nem volt, ezért nem követett el olyan súlyos szerződésszegést, amire hivatkozással a felperes jogelődje a szerződést felmondta.

Így a bíróság meggyőződése az, hogy a felperes jogelődjének a felmondása az alperessel szemben érvénytelen, ezért arra a továbbiakban jogot alapítani nem lehet. Erre tekintettel a bíróság a felperes keresetét elutasította. Dr.Szabó V. László ügyvédFacebook hozzászólások
loading...