Budapesti Főügyészség Feljelentés az adatvédelmi törvény 6. §-ának megszegése, uzsora büntettének elkövetése

Feljelentés az adatvédelmi törvény 6. §-ának megszegése, uzsora büntettének elkövetése

Budapesti Főügyészség
 

Dr. Ibolya Tibor Főügyész úrnak
 

loading...

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16.
FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZSÉG 1054 Budapest, Akadémia u. 13.

 

E-mail: lu@mku.hu, fov.fou@mku.hu
 

Tárgy: Feljelentés az adatvédelmi törvény 6. §-ának megszegése, uzsora büntettének elkövetése
 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr, Főügyész Úr!
 

Tisztelt ügyészségi felső vezetők! Feljelentésemet és közérdekű bejelentésemet azért Önök felé terjesztem be a teljes nyilvánosság egyidejű bevonása mellett, mert a bankok és faktoring cégek hatalmi-politikai potenciálja valószínűsíti az eljárás megakadályozását.
 

loading...

Felszólítom Önöket a törvényes Közvádló kötelezettségük ellátására, egyben a következő feljelentést teszem:
Alulírott S M Gy,XXXXXXXX. szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, erkölcsi és anyagi érdekeim védelme érdekében, ezúton az alábbi feljelentést teszem elsősorban a– CIB Bank Zrt. Igazgatójával és felelős vezetőivel szemben, valamint a
– Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Igazgatójával és felelős vezetőivel szemben,

 

az adatvédelmi törvény 6. §-át megsértve – a személyes adatok kezelésére vonatkozóan – és megkerülve, a CIB Bank az adataimat harmadik félnek, a Díjbeszedő Faktorház részére kiadta.
A személyes adatkezelésről szóló törvény szerint nem adható ki személyes adat harmadik félnek csak abban az esetben, ha az adóst erről levélben tájékoztatják, és beleegyezését megkapják. A törvény 6. §.-nak 8. pontja szerint, azonban:… „(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.”

 

A fent nevezett Adatvédelmi törvény alapján a CIB Bank Zrt. az én írásos beleegyezésem nélkül adta ki adataimat harmadik félnek, jelen esetben a Díjbeszedő Faktorház Nyrt-nek, melyet a fent nevezett törvény értelmében nem volt joga kiadni, ezáltal bűncselekményt követett el.
Nemcsak a személyes adataimat adta ki, hanem a számlakivonatok másolatát is, amire végképpen nem volt felhatalmazása! A számlakivonatok nem kimutatások, hanem az ügyfél pénzmozgásait takarja, valamint vásárlási szokásait is fel lehet térképezni belőle. Ennek kiadása a szeméyes adatok védelme mellett már banktitkot is sért.
A Díjbeszedő Faktorház így bűncselekmény utján jutott az adataimhoz!
Feljelentésem másik része az uzsora büntettének elkövetése,
melyben minden Magyarországon működő bank részt vett és a mai napig részt vesz folyamatosan, a hitelkártya nevezetű szerződéssel. Feljelentésemet a bankok vezérigazgatója és felelős vezetőivel szemben és a Díjbeszedető Faktroház Nyrt és az összes többi hasonló tevékenységet folytató cég igazgatója és felelős vezetőivel szemben teszem.

 

Ezek a bankok hazánkon kívül ugyanezen szerződéseket 4-10 % közötti kamattal kötik meg, Magyarországon ennek mértéke 40-45 % között mozog.
 


Ezzel a bankok megvalósítják a a Btk 330/A. § szerint minősülő uzsora bűncselekményt valamint, a Btk 137. § 9. pontját, mely szerint értelmében üzletszerûen követi el a bûncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegû bûncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik.amelyek összességében eredményezték az engem megkárosító halmazati büntető tényállásának elemeit, valamint megvalósult: az 1996. évi LVII. törvény 8.§, 9.§, 10. §,21. § szerint minősülő tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmának megsértése, továbbá megvalósult: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, és a 93/13/EGK irányelvek megsértése.
 

A Faktoring cégek egyrészt büncselekmény útján jutnak az adatokhoz, másrészt pedig ezeket a pénztartozásokat töredék értéken vásárolják fel tisztességtelen haszonszerzés céljából. Esetemben a hitelkártyából eredő pénztartozás a bank felé 290843.- Ft, melyet ötöd, vagy tizedáron vásároltak meg, a Faktoring cég jelenleg már 587.673.- Ft-ot követelne, de felajánlottak részletfizetést is 60 hónapra havi 22000.- Ft-ot, kiszámolva az összeg 1320000.- Ft-ra jött volna ki. Ha 22000.- Ft-ot tudtam volna fizetni a banknak havonta, akkor most nem lenne tartozásom és még a banki uzsora kamattal sem jött volna ki ekkora összeg.
 

Ez teljes mértékben kimeríti a Btk. 330/A. §-a szerinti uzsora bűncselekményt, valamint a Btk. 137. §. 9. pontját is.
A nehéz élethelyzetbe került emberek is szívesen tárgyalnának a Bankukkal, kedvező megoldásokról, hogy megszabaduljanak az adósságuktól. Én is próbáltam egyezségre jutni a bankkal, de a bank olyan feltételeket szabott, hogy ha azt tudtam volna teljesíteni, akkor már a hitelkártyát is símán tudtam volna fizetni, nem kerültem volna ilyen helyzetbe.

 

A fentiekből látszik, hogy ezek a faktoring cégek még a bankoknál is rosszabbak, egyrészt mert büncselekmény útján, aránytalanul magas haszonszerzés céljából vásárolják fel az ilyen jellegű pénztartozásokat töredék értéken, másrészt pedig a nehéz helyzetbe került embereket, pszichikai ráhatással fenyegetik, zsarolják, hogy minél nagyobb nyereséghez jussanak, talán még a bankoknál is nagyobb uzsorahaszonhoz.
 


Ezúton ismételten felszólítom Önöket a törvényes Közvádló kötelezettségük ellátására, a fenti büncslekeményeket elkövetők elleni eljárás megindítására, a Faktoring cégek működésének megszüntetésére, a megtévesztett, becsapott és nehéz helyzetbe hozott emberek védelme érdekében.
 

Elfogadhatatlan, hogy a Bankok nem az adóssal próbálnak meg egyezkedni, hiszen velük kötöttek szerződést, hanem egy harmadik félnek adják el – az adatvédelmi törvényt be nem tartva – ezeket a tartozásokat töredék értéken.

2013. november 14.                                             Tisztelettel:  S M Gy

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
Szuper!Fantasztikus meglepetés.Döbbenet az arcokon, majd...
Szuper!Fantasztikus meglepetés.Döbbenet az arcokon, majd…

A török Anadolu Efes férfi kosárlabdacsapatának szurkolói fantasztikus meglepetést találtak ki kedvenceiknek. Miközben a kosaras srácok részt vettek egy komolyzenei...

ÖT NYERTES "DEVIZA"-PER EGY NAP ALATT! Ma 5 nyertes, azaz az adós számára kedvező ítéletről kaptunk hírt
ÖT NYERTES “DEVIZA”-PER EGY NAP ALATT!

"Ma 5 nyertes, azaz az adós számára kedvező ítéletről kaptunk hírt:(2013.11.13.) 1. Banif Plus - 1000. sz. Ügyvédi Iroda (dr...

Close