Budapesti Főügyészség Feljelentés az adatvédelmi törvény 6. §-ának megszegése, uzsora büntettének elkövetése

Feljelentés az adatvédelmi törvény 6. §-ának megszegése, uzsora büntettének elkövetése

Budapesti Főügyészség
 

Dr. Ibolya Tibor Főügyész úrnak
 

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16.
FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZSÉG 1054 Budapest, Akadémia u. 13.

 

E-mail: lu@mku.hu, fov.fou@mku.hu
 

Tárgy: Feljelentés az adatvédelmi törvény 6. §-ának megszegése, uzsora büntettének elkövetése
 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr, Főügyész Úr!
 

Tisztelt ügyészségi felső vezetők! Feljelentésemet és közérdekű bejelentésemet azért Önök felé terjesztem be a teljes nyilvánosság egyidejű bevonása mellett, mert a bankok és faktoring cégek hatalmi-politikai potenciálja valószínűsíti az eljárás megakadályozását.
 

Felszólítom Önöket a törvényes Közvádló kötelezettségük ellátására, egyben a következő feljelentést teszem:
Alulírott S M Gy,XXXXXXXX. szám alatti lakos, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában, erkölcsi és anyagi érdekeim védelme érdekében, ezúton az alábbi feljelentést teszem elsősorban a– CIB Bank Zrt. Igazgatójával és felelős vezetőivel szemben, valamint a
– Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Igazgatójával és felelős vezetőivel szemben,

 

az adatvédelmi törvény 6. §-át megsértve – a személyes adatok kezelésére vonatkozóan – és megkerülve, a CIB Bank az adataimat harmadik félnek, a Díjbeszedő Faktorház részére kiadta.
A személyes adatkezelésről szóló törvény szerint nem adható ki személyes adat harmadik félnek csak abban az esetben, ha az adóst erről levélben tájékoztatják, és beleegyezését megkapják. A törvény 6. §.-nak 8. pontja szerint, azonban:… „(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.”

 

A fent nevezett Adatvédelmi törvény alapján a CIB Bank Zrt. az én írásos beleegyezésem nélkül adta ki adataimat harmadik félnek, jelen esetben a Díjbeszedő Faktorház Nyrt-nek, melyet a fent nevezett törvény értelmében nem volt joga kiadni, ezáltal bűncselekményt követett el.
Nemcsak a személyes adataimat adta ki, hanem a számlakivonatok másolatát is, amire végképpen nem volt felhatalmazása! A számlakivonatok nem kimutatások, hanem az ügyfél pénzmozgásait takarja, valamint vásárlási szokásait is fel lehet térképezni belőle. Ennek kiadása a szeméyes adatok védelme mellett már banktitkot is sért.
A Díjbeszedő Faktorház így bűncselekmény utján jutott az adataimhoz!
Feljelentésem másik része az uzsora büntettének elkövetése,
melyben minden Magyarországon működő bank részt vett és a mai napig részt vesz folyamatosan, a hitelkártya nevezetű szerződéssel. Feljelentésemet a bankok vezérigazgatója és felelős vezetőivel szemben és a Díjbeszedető Faktroház Nyrt és az összes többi hasonló tevékenységet folytató cég igazgatója és felelős vezetőivel szemben teszem.

 

Ezek a bankok hazánkon kívül ugyanezen szerződéseket 4-10 % közötti kamattal kötik meg, Magyarországon ennek mértéke 40-45 % között mozog.
 


Ezzel a bankok megvalósítják a a Btk 330/A. § szerint minősülő uzsora bűncselekményt valamint, a Btk 137. § 9. pontját, mely szerint értelmében üzletszerûen követi el a bûncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegû bûncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik.amelyek összességében eredményezték az engem megkárosító halmazati büntető tényállásának elemeit, valamint megvalósult: az 1996. évi LVII. törvény 8.§, 9.§, 10. §,21. § szerint minősülő tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmának megsértése, továbbá megvalósult: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, és a 93/13/EGK irányelvek megsértése.
 

A Faktoring cégek egyrészt büncselekmény útján jutnak az adatokhoz, másrészt pedig ezeket a pénztartozásokat töredék értéken vásárolják fel tisztességtelen haszonszerzés céljából. Esetemben a hitelkártyából eredő pénztartozás a bank felé 290843.- Ft, melyet ötöd, vagy tizedáron vásároltak meg, a Faktoring cég jelenleg már 587.673.- Ft-ot követelne, de felajánlottak részletfizetést is 60 hónapra havi 22000.- Ft-ot, kiszámolva az összeg 1320000.- Ft-ra jött volna ki. Ha 22000.- Ft-ot tudtam volna fizetni a banknak havonta, akkor most nem lenne tartozásom és még a banki uzsora kamattal sem jött volna ki ekkora összeg.
 

Ez teljes mértékben kimeríti a Btk. 330/A. §-a szerinti uzsora bűncselekményt, valamint a Btk. 137. §. 9. pontját is.
A nehéz élethelyzetbe került emberek is szívesen tárgyalnának a Bankukkal, kedvező megoldásokról, hogy megszabaduljanak az adósságuktól. Én is próbáltam egyezségre jutni a bankkal, de a bank olyan feltételeket szabott, hogy ha azt tudtam volna teljesíteni, akkor már a hitelkártyát is símán tudtam volna fizetni, nem kerültem volna ilyen helyzetbe.

 

A fentiekből látszik, hogy ezek a faktoring cégek még a bankoknál is rosszabbak, egyrészt mert büncselekmény útján, aránytalanul magas haszonszerzés céljából vásárolják fel az ilyen jellegű pénztartozásokat töredék értéken, másrészt pedig a nehéz helyzetbe került embereket, pszichikai ráhatással fenyegetik, zsarolják, hogy minél nagyobb nyereséghez jussanak, talán még a bankoknál is nagyobb uzsorahaszonhoz.
 


Ezúton ismételten felszólítom Önöket a törvényes Közvádló kötelezettségük ellátására, a fenti büncslekeményeket elkövetők elleni eljárás megindítására, a Faktoring cégek működésének megszüntetésére, a megtévesztett, becsapott és nehéz helyzetbe hozott emberek védelme érdekében.
 

Elfogadhatatlan, hogy a Bankok nem az adóssal próbálnak meg egyezkedni, hiszen velük kötöttek szerződést, hanem egy harmadik félnek adják el – az adatvédelmi törvényt be nem tartva – ezeket a tartozásokat töredék értéken.

2013. november 14.                                             Tisztelettel:  S M Gy

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM