A deviza károsultat az árfolyam kockázat nem terheli, a már befizetett többlet összeg visszajár.

A deviza károsultat az árfolyam kockázat nem terheli, a már befizetett többlet összeg visszajár

A deviza károsultat az árfolyam kockázat nem terheli, a már befizetett többlet összeg visszajár.

[good_old_share]


Dr. Budaházi János ügyvédi iroda…Megúszható az árfolyamkockázat – A bíróságoknak nem szabad a fogyasztóval szemben túlzottan magas elvárásokat érvényesíteni, figyelemmel kell lenni arra, hogy a felek között „információs egyensúlyhiány” áll fenn…

 

Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. ellen jogerős nyertes ítélet.„Amennyiben a kölcsönszerződésben megjelölt mértékadó devizanem nem magyar forint, a kölcsönszerződés deviza alapú szerződés, mely esetben a kölcsönbevevő vállalja a mértékadó devizanem és a forint közötti árfolyamváltozásból eredő kockázatokat.

Az árfolyamváltozás lehetséges mértéke euró esetében a mindenkori intervenciós sáv nagysága alapján limitálható, míg egyéb devizák esetében további kockázatot jelent az adott deviza és az euró keresztárfolyamának változása. ” 
tisztességtelen, emiatt SEMMIS.

A bíróság megállapítja, hogy az Üzletszabályzat e pontja érvénytelensége miatt a felperes az árfolyamváltozással összefüggésben kiterhelt összegek elszámolására igényt tarthat.
A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 (tizenöt) napon belül adja ki a felperesnek a gépjármű törzskönyvét.

Tehát az ítéletből világosan kiderül, hogy a deviza károsultat az árfolyam kockázat nem terheli, rá az nem hárítható, illetve a már befizetett többlet összeg visszajár.

Ui
Megúszható az árfolyamkockázat
– ha a tájékoztatás megtörténtét és elvárt tartalmát a pénzügyi intézmény sem kockázatfeltáró nyilatkozattal, sem a szerződés világos és érthető rendelkezéseivel, sem pedig a szóbeli tájékoztatás bekövetkeztével nem tudja bizonyítani (tehát a bizonyítás terhe a bankon van )

loading...– ha a tájékoztatás tartalmát csak kikövetkeztetni lehet több rendelkezés együttes értelmezésével;

– ha a megfelelő írásbeli tájékoztatással szemben a fogyasztó bizonyítja, hogy a pénzügyi intézménytől kapott szóbeli tájékoztatás tartalma vagy egyéb körülmények folytán alappal gondolhatta, hogy a kockázat csekély, vagy nem valós.

A bíróságoknak nem szabad a fogyasztóval szemben túlzottan magas elvárásokat érvényesíteni, figyelemmel kell lenni arra, hogy a felek között „információs egyensúlyhiány” áll fenn.

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

A fogyasztótól elvárható, hogy a szerződést aláírás előtt alaposan áttanulmányozza, és ha valamely rendelkezése nem érthető a számára, azzal kapcsolatban tájékoztatást kérjen.

Ugyanakkor nem értékelhető a fogyasztó terhére, ha ezt azért nem tette meg, mert a szöveg bonyolultsága folytán nem ismerhette fel az egyes rendelkezések összefüggéseit, jelentőségüket, vagyis azt a körülményt, hogy további tájékoztatásra lenne szüksége.

Probléma esetén keressék bizalommal Dr. Budaházi János ügyvédi irodáját. Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583.

loading…
loading…


loading…


Facebook hozzászólások
loading...