A BANKOK ÜZLETI TITKAI A DEVIZAHITELEZÉSSEL KAPCSOLATBAN.

A BANKOK ÜZLETI TITKAI A DEVIZAHITELEZÉSSEL KAPCSOLATBAN.

A BANKOK ÜZLETI TITKAI A DEVIZAHITELEZÉSSEL KAPCSOLATBAN.


Jogesztergalyos – Az érintett közjegyzők támogatása nélkül a bankok a deviza hitelezésben résztvevő bankok nem tudták volna érvényre juttatni az akaratukat a törvénytelen követeléseik kapcsán, a deviza hitelezés során.

Magyarországon egyedül állóan a közjegyzőknek joga van végrehajtási záradékot kiállítani, úgy, hogy közben vállalkozóként tevékenykednek, ez bizony a korrupció melegágya ugyanis , hogy látná el a feladatát a közjegyző pártatlanul és nem utasíthatóan , ha közben bevétel orientált?A végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okirat azonnal végrehajtható, így nem kell végrehajtás iránt a bankoknak pert indítani az adóssal szemben!

A bankok egy elektronikus nyilvántartást mutatnak be a közjegyzőnek – ami ugye az egyik fél egyoldalú állítása és bizonylatokkal nincs is alátámasztva, csak kinyilatkoztatás, hogy szerintük mennyivel tartozik az adós. Az ilyen bizonylatokkal alá nem támasztott követelésekre állítanak ki a közjegyzők végrehajtási záradékot…

A számviteli törvényről szóló 2000 évi C. törvény szerint:

A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem

165. § (1) Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.

(2) A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen javítottak.

loading...

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Amikor az adós a váltási bizonylatot kéri , a bankok azt állítják, hogy üzleti titok…

Két szerződéses partner között nem lehet üzleti titok tárgya, pláne nem ha a másik félre kötelezettséget ró! Ez olyan, mintha valakit úgy mondanának bűnösnek, hogy nincs jogerős ítélet… Jogesztergalyos.

loading…


Facebook hozzászólások
loading...