KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS VALAMENNYI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNEK!

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS VALAMENNYI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNEK!

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS VALAMENNYI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐNEK!

Dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke és Valamennyi országgyűlési képviselő részére

Tárgy: közérdekű bejelentés és javaslata T/2055. számú törvényjavaslat napirendről történő levételére

loading...

 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy közérdekű bejelentést terjesztettem elő a Kúria, mint eljárásra jogosult jogi személy részére, mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium valamint a Magyar Bankszövetség képviselői között 2014. november hó 9. napján létrejött — a fogyasztói deviza alapú és a deviza jelzáloghitelek forintosításánál felmerülő egyes kérdésekről szóló -, az interneten bárki által hozzáférhető, a http://www.kormany.hu honlapról szabadon letölthető, a közérdekű bejelentéshez csatolt megállapodás tartalma kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Kúria hivatkozott 6/2013. számú PJE határozata elmulasztotta feltárni a szerződések befektetéssel vegyes tartalmát, ebből következően a jogegységi határozat polgári jogi jogviták eldöntésére, az adósok vagyoni viszonyait súlyosan befolyásoló forintosítási törvény meghozatalának alapjául nem szolgálhat, mert

 

a/ a fogyasztói kölcsönszerződések devizára vonatkozó rendelkezései a Ptk. 200. § (2) bekezdése első mondatának második fordulata alapján semmisek, mivel a szerződéseket a befektetési jogszabályok rendelkezéseinek megkerülésével kötötték, illetveb/ a befektetési ügylet vonatkozásában az adós részéről fennálló szerződési akarat hiányában a Ptk. 205. § (1) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel ezek a befektetési ügyletek létre sem jöttek.

A közérdekű bejelentésben javaslatot tettem jogegységi eljárás indítványozására a Kúria elnöke, kollégiumvezetője, illetve helyetteseik, valamint az ítélőtábla elnöke, a legfőbb ügyész — mint a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti valamennyi indítványozásra jogosult — részére: javasoltam, hogy az indítványozásra jogosult indítványozza jogegységi eljárás lefolytatását a korábban meghozott 6/2013. számú PJE határozat megváltoztatása céljából.

loading...

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (3) bekezdése szerint a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Egy törvényjavaslat megalapozatlanságának orvoslása – a megalapozatlan törvénynek az Országgyűlés ülésének napirendjéről való levétele – az egész társadalom érdekét szolgálja ezért a fentiekre tekintettel az Országgyűlés elnökéhez

 

közérdekű bejelentés-t

terjesztek elő az alábbiak szerint:

1/ A kormány által 2014. november hó 17. napján T/2055. szám alatt előterjesztett az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat megvitatásra és szavazásra alkalmatlan az alábbiak miatt:

Az előterjesztést megelőző héten Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a nyilvánosság előtt a deviza alapú kölcsönök piaci árfolyamon történő forintosítását azzal indokolta, hogy a Kúria 6/2013. számú PJE határozata szerint e szerződések árfolyamkockázatát kizárólag az adósok kötelesek viselni.

A Kúriának a forintosítási törvényjavaslat alapját képező 6/2013. számú PJE határozatával kapcsolatban közérdekű bejelentés alapján eljárás van folyamatban és nem zárható ki, hogy sor kerül jogegységi eljárás lefolytatására és ennek eredményeként a befektetési ügyleti tartalom megállapítására és ennek alapján a korábban meghozott határozat olyan módosítására, hogy a törvényhozás általi forintosítás oka fogyottá válik.

2/ javaslom, hogy az 1/ pontban foglaltakra tekintettel a házszabályzat keretei között történjen intézkedés a T/2055 számú törvényjavaslat tárgyalásának az ülés napirendjéről történő levétele iránt.

Kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy a közérdekű bejelentésem és javaslat alapján megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a 2013. évi CXV. törvény 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 30 napon belül szíveskedjék értesíteni.
Pécsett, 2014. november hó 19. napján

                                                          

dr. Hódosi László

közérdekű bejelentő/javaslattevő

7625 Pécs, Tettye u. 59.

 

Mellékletek: Közérdekű bejelentés a Kúriához és javaslat jogegységi eljárás indítványozására

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Bankszövetség 2014. november 9-i megállapodása

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
HORVÁTORSZÁGBAN A BANKOK ELLEN ÍTÉLTEK!
HORVÁTORSZÁGBAN A BANKOK ELLEN ÍTÉLTEK

HORVÁTORSZÁGBAN A BANKOK ELLEN ÍTÉLTEK Korábbi hír! Ebben az időszakban, hazánkban Doubravszky György még a pénzügyi jogok biztosa volt. Nálunk...

SEMMISEK LESZNEK A „DEVIZÁS” SZERZŐDÉSEK?
SEMMISEK LESZNEK A „DEVIZÁS” SZERZŐDÉSEK?

SEMMISEK LESZNEK A „DEVIZÁS” SZERZŐDÉSEK?   Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese Dr. Wellmann...

Close