DEVIZA-IV. TÖRVÉNYT KÖVETELÜNK – FELHÍVÁS ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁSRA

DEVIZA-IV. TÖRVÉNYT KÖVETELÜNK – FELHÍVÁS ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁSRA.

DEVIZA-IV. TÖRVÉNYT KÖVETELÜNK – FELHÍVÁS ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁSRA!

Többen jelezték, hogy az alábbi rendkívül fontos cikk a Facebook hálózatából nehezen érhető el, illetve szinte lehetetlen a megosztása. Ezért egy másik webcímmel ismét közzétesszük. Ha továbbra is probléma lenne vele, akkor jelezzétek a Facebookon.  Természetesen nagyon fontos a cikk megosztása is!

DEVIZA-IV. TÖRVÉNYT KÖVETELÜNK
BANKOK JOGTALAN ÁRFOLYAMNYERESÉGE
FELHÍVÁS A KORMÁNYHOZ
FELHÍVÁS ALKOTMÁNYOS ELLENÁLLÁSRA

 

Címzett:
Dr. Orbán Viktor miniszterelnök
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Dr. Matolcsy György az az MNB elnöke

Tisztelt miniszterelnök úr!
Tisztelt miniszter úr!
Tisztelt elnök úr!

Deviza I-II-III. törvényekkel a deviza alapú jogviszonyokba a bankok oldalán beavatkoztak. Deviza-I. törvény az árfolyamrés és az egyoldalú szerződésmódosítások (kamatemelések) jóváírásáról rendelkezett. Deviza-II. törvény a jóváírások elszámolását szabályozta. Deviza-III. törvény-tervezet a "kötelező" devizaforintosításról rendelkezik.Deviza alapú hitelezés lényegében az adósokkal kötött deviza alapú kölcsönszerződésnek tudtuk és beleegyezésük nélkül az FX-swap devizapiacra történt kivitele, ahol az ügyfél javára, de tudta nélkül nyitott deviza-nyilvántartási tőkeszámlával állítottak elő devizát, egyidejűleg azt – főként a külföldi anyabankokkal – elcserélték forintra és ezt a forintot hitelezték ki. A devizaforintosítás most lényegében a bankok deviza swap ügyleteinek lezárása (forint visszacserélése devizára), melyhez devizára van szükség és ezt most az MNB tenderen szerzik be (most viszik ki a "cuccost").

Deviza-IV. törvényt követelünk (!). Bankok a deviza alapú kölcsönszerződés alapján az adós javára nyitott deviza-nyilvántartási tőkeszámlával végeztek olyan deviza tőkepiaci műveletet, amelyben a devizanyilvántartási tőkeszámlát elcserélték forintra és a forintot kihitelezték, majd a rövidlejáratú FX-swap műveletekkel rendszeresen megújították.

Bankoknak azonban el kell számolniuk az ügyfél pénzével (deviza nyilvántartási tőkeszámlájával) mérlegen kívül végzett deviza tőkepiaci műveleteik eredményével, vagyis a deviza és forint származtatott csereügyletben befolyt árfolyamnyereséggel. Bankok az ügyfél devizanyilvántartási tőkeszámlájával ha nem számolnak el, úgy az ügyfél fizetési ígéretével (kötelezvényével) a bank sajátjaként rendelkezett és olyan jogtalan haszonra tett szert, amelyből az ügyfelet a tőle kölcsönszerződés jogcímén, de valójában a szerződésbe iktatott hitelderivatíva (árfolyamkockázat ügyfélre történt egyoldalú telepítése) révén kár érte.

Ugyanis a devizanyilvántartási tőkeszámlával végzett FX-swap ügylet a bankok forintforrás szerzése (forint likviditási ügylet) mellett a deviza/forint árfolyamkockázatát is kiiktatta (fedezeti ügylet), ezért az ügyféltől a kölcsönszerződésbe iktatott árfolyamkockázat egyoldalú viselésének banki követelése nem más, mint jogtalan haszonszerzés. A bank kizárólag a hitelezési kockázata ellenértékét is magában foglaló szerződéses ügyleti kamatot (és kezelési költséget) követelheti, ezt meghaladóan a devizanyilvántartási tőkeszámlán carry trade haszon címén elért árrést (deviza forrásország alapkamata és a magyar célország forint jegybanki alapkamata közötti árrést) realizálhat, azonban ezen felül nem létező árfolyamkockázata viselésének címén az ügyféltől árfolyam-különbözetre, valójában árfolyamnyereségre nem tarthat igényt.

Deviza-IV. törvény követelése – Kúria 2/2014 PJE 1. pontja. A rendelkezésre álló felsőbírósági iránymutatásra alapítva – és mivel nem lévén jelenleg elérhető más közjogi megoldás -, ezért azt követeljük, hogy a Kúriának az árfolyamkockázat egyoldalú viselésének tisztességtelenségéről és következményeként a deviza alapú kölcsönszerződés részleges vagy teljes érvénytelenségéről szóló iránymutatását is a Kormány iktassa törvénybe, ezzel a nem megfelelő (nem világos, nem érthető, kockázatviselés egészének terjedelmére ki nem terjedő) tájékoztatás következményét is törvényben vonja le. Az állami szervek és a kormányzat asszisztálásával a banki ügyfelek tömeges nem megfelelő tájékoztatása ma már törvényalkotásra alapot adó tény.

Bankok jogtalan haszonszerzése. Nyilvánvaló, hogy a devizanyilvántartási tőkeszámla elcserélése forintra és annak kihitelezése, valamint az ügylet zárásakor a forintkövetelés visszacserélése devizára olyan árfolyamnyereséghez juttatja a bankokat, melyet egyrészt nem a saját, hanem az ügyfél pénzével értek el (devizacsere tőkeművelet), másrészt a csereügylet felára az árfolyamkockázatot is kiiktatta (fedezeti ügylet), ezért az ügyféltől a szerződés fennállása alatt árfolyamkockázat viselése címén a törlesztéskori deviza eladásból szedett árfolyam-különbözet az ügyfelet és nem a bankot illeti meg.

Devizaforintosítás címén az árfolyam-különbözet jogtalan haszonnak a bankokhoz telepítése történik úgy, hogy jogalkotással a felvételkori és a devizaforintosítási piaci árfolyam közötti árfolyam-különbözetet forintosítják és ennek rabló forinthitel formájában történő felvételére az ügyfelet kényszerítik ahelyett, hogy ezt mint jogtalan hasznot a bankoktól törvénybe iktatva megtagadnák.Felhívom a Kormányt, hogy a nemzetgazdasági károkozó veszélyhelyzetet az Alaptörvényben előírt jogállalmi eszközökkel hárítsa el és ettől a tömeges piszkos árfolyam üzlettől a joghatást – mind a nemzetgazdaság, mind az állampolgárok védelmében –  tagadja meg, ennek hiányában a Munka és Igazság Szindikalista Mozgalom (csatlakozás: jogtanacsos@pr.hu) valamennyi állampolgárt felhív az alkotmányos ellenállásra. 

Köteles tisztelettel:

Dr. Kriston István jogvédő állampolgár
európajogi (pénzügyi) szakjogász

Devizahitelesekkel a Parlamentbe alapítója
Munka és Igazság Szindikalista Mozgalom alapítója
email: drkristonugyved@pr.hu


Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM