A KÚRIA TÁLCÁN NYÚJTJA AZ ÉRVÉNYTELENSÉGI OKOT!

A KÚRIA TÁLCÁN NYÚJTJA AZ ÉRVÉNYTELENSÉGI OKOT!

A KÚRIA TÁLCÁN NYÚJTJA AZ ÉRVÉNYTELENSÉGI OKOT!

[good_old_share]

Járvás Éva – Tisztelt ügyvéd urak és hölgyek, tisztelt devizás jogvédők!

 

Mélységes tisztelettel és elismeréssel köszönöm a devizás jogvédő ügyvédek és mediátorok kitartó munkáját, amit értük megkárosított banki ügyfelekért tesznek egy  ellenséges jogi környezetben. Olvasom az észrevételeket az 1/2016 PJE-vel kapcsolatban, és úgy vettem észre, hogy azt kifejezetten negatív kicsengéssel értékelik.

Hálás köszönetem mellett szeretném felhívni a figyelmüket az alábbiakra.
A Kúria kimondta, hogy a devizaalapú kölcsönszerződések:

– kölcsön (6/2013. ) (tehát kölcsönt kell számítani)

– deviza kölcsön (6/2013)) (tehát deviza alapon kell számolni)

– két devizanemű kölcsönügylet (6/2013 PJE 1. 1. A deviza alapú hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések (a továbbiakban: deviza alapú kölcsönszerződések) devizaszerződések. A felek a hitelezőnek és az adósnak a kölcsönszerződésből fakadó pénztartozását egyaránt devizában határozták meg (kirovó pénznem), és azt mindkét fél forintban volt köteles teljesíteni (lerovó pénznem)." Devizában nyilvántartott, de forintban folyósított és forintban törlesztett.) (tehát a 2 devizanemű kölcsön számítási módszerét kell alkalmazni)

– szerződésnek tartalmazni kell a kölcsön számítás módját (1/2016 PJE) (a kölcsönnek kiszámíthatónak kell lenni szerződéskötéskör és utána is)

– érvénytelenségi oknak szerződés megkötésekor kell fennállnia (6/2013 2. A deviza alapú kölcsönszerződés mint szerződéstípus önmagában amiatt, …..      tekintettel arra, hogy az érvénytelenségi oknak a szerződés megkötésekor kell fennállnia."

A Kúria maga nyújtja tálcán elénk az érvénytelenségi okot. A devizás kölcsönszerződések egyike sem tartalmazza a két devizanemű kölcsönügylet számítási módját. Még utalás szinten sem. A két devizanemű kölcsön számítási módszerét a Számviteli törvény ismeretében pénzügyekhez értő szakemberek tudják és ismerik. Nem csak a szerződésekből hiányzik, az ÁSZF-ben és a kondiciós listában sincs benne és semmilyen ismertető anyag nem tartalmazza. Ma már viszont megismerhettük a 42/2014 MNB rendeletből.
A szerződések adatokat tartalmaznak és a kondíciós lista egy annuitásos törlesztőrészlet számítási módját, ami csak 1 devizanemű kölcsönnél alkalmazható részletszámítási mód.  2 devizanemű kölcsön számítási módja ettől lényegesen eltér. A 2 devizanemű kölcsön számítási módját a 42/2014 MNB rendelet 5.§ 1-4 pontja és ennek leképezését az 1 sz. melléklet tartalmazza. Most nem az apropó a lényeges, amiért a 2 devizanemű kölcsön számítási módját az MNB rendeletbe foglalta, hanem maga a számítási mód. A rendelet előtt is ez volt a 2 devizanemű kölcsön helyes számítása, amit a bankok se előtte, de utána, az elszámolásoknál sem tartottak be és a számításokant nem az MNB rendelet szerint végezték el.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Különösen a 42/2014 MNB rendelet 5.§ 4. pontja ment feledőbe és még a kalkulátorokat is úgy csinálták meg, hogy a 4. pont utasítását nem tartották be. Vagyis a kölcsön helyes értékelését nem végezték el hónapról, hónapra. Ez az oka annak, hogy minden elszámolásból hiányzik a nyitó egyenleg. A nyitóegyenleget 1 hónappal előbbi árfolyamon számolták. Ez sem az MNB rendelet által közzé tett 2 devizanemű kölcsön számítási metodikájának, sem a Számviteli törvénynek nem felel meg.

Amennyiben a bankok a  2 devizanemű kölcsön számítási metodikáját helyesen alkalmazták volna, nem keletkezhetett volna kölcsöntőke növekmény az árfolyamváltozás hatására, aminek ugye még kamatvonzata is van. Nem hiába nem írták be a szerződésbe és sehova máshova a 2 devizanemű kölcsön számítási módszertanát – bár ettől az még létezett, Számviteli törvény alapelveit betartva másként számolni nem lehet.  Ám mivel egyetlen szerződésben sincs benne sem a külföldi deviza nyilvántartásának módszere, sem a 2 devizanemű kölcsön számítási módja, így az 1/2016 PJE szerint a szerződések érvénytelenek.

Ennek ellenőrzéséhez nem kell  különösebb pénzügyi számszaki ismeret, csak a 42/2014 sz.  MNB rendelet 5.§ 1-4 pontban leírt számítási módszert és az 1. számú mellékletének 1. képletét kell keresni a szerződésekben. Ott van, vagy nincs? Csak ennyit kell megállapítani. Ha nincs benne, akkor a kölcsönt nem kiszámítható.
Az MNB rendelet előtt is így kellett (volna) a kölcsönt számítani. A bankok viszont utána sem így számoltak.

A bankok jól tudták, hogy hogyan kell 2 devizanemű kölcsönt számolni, hiszen a folyósítás után egyszer elvégezték a helyes értékelést, de aztán havonta már nem. A rendelet 5.§ 4. pontja egyértelműen leírja a Számviteli alapelveknek megfelelő metodika szerint az értékelést hónapról, hónapra el kell végezni, hiszen a nyitóegyenleg nem lehet számszakilag egyező a záróegyenleggel, mivel közben árfolyamváltozás volt.  A törlesztőrészletet pedig nem lehet összevontan egy egyenlegből számítani, mivel a kamatnak időtényezője van, tehát az előző hónap záróegyenlege után kell megállapítani, a tőketörlesztést pedig a jelen tőketartozás értékébők kell megállapítani, vagyis a nyitóegyenlegből.

Amennyiben, most már az MNB által is nyilvánossá tett helyes számítási módot megköveteljük, kiderül, hogy bár az árfolyamváltozás hatással van a számításra, de a forintban kifejezett kölcsöntőke nem nő, hanem ellenkezőleg, a törlesztések során csökken.

Köszönöm Soltész Sándor mérnök közgazdásznak, hogy megtanította nekem a 2 devizanemű kölcsön helyes számítási módszerét. Ma már látom hogy a kölcsöntőke növekmény nem az árfolyamváltozás hatása, hanem a helytelen számítás eredménye. A helyes számításimódot pedig kihagyták a szerződésekből. Tiszteltettel: Járvás Éva

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM