A CSALÁS BIZONYÍTVA – EZ MÁR AZ ÚT VÉGE!

A CSALÁS BIZONYÍTVA - EZ MÁR AZ ÚT VÉGE!

A CSALÁS BIZONYÍTVA – EZ MÁR AZ ÚT VÉGE!

Menyhért Péter – BIZONYÍTVA! – MEGLOPTAK A BANKÁROK!

EZ MÁR AZ ÚT VÉGE!

Gondolataim az elszámolásról és forintosításról

[cn-social-icon]

Kedves barátaim!

Gyalázat, hogy Magyarország politikai elitje, az elszámolási törvényt adósmentésnek nevezi, miközben a bankármaffia lopott pénzének legalizálását végzi el.

Egyetlen dolog hasznos ebben a helyzetben: várhatóan októberben a Hágai Európai büntető bíróság elé már a magyar emberek és a magyar költségvetés meglopásának törvénnyel biztosított bizonyítékaival tudunk kiállni!

Gondoljátok el: a megkárosításunk cca 10%-át adó árfolyam és kamat becsapás értékéről maguk a TOLVAJ BANKOK állítanak ki bizonyítványt, a „tisztességtelenül felszámított” összegek leírásával. Ezt a bankok ezer milliárdos „segítségként” kommunikálják. Vicces, nem?A megkárosításunk cca 90%-át adó egyenleghamisításról is a csaló bankok ostobasága szolgáltat dokumentum bizonyítékokat a részletes elszámolásoknál. Ezek a papírkötegek láthatóan úgy vannak elkészítve, hogy az adós „belefulladjon” a sok adatba, és ne akarja vitatni a banki számítás helyességét. Egyre azonban nem gondoltak don-csányi uramék: a havi bontású kimutatásban az értő szemnek azonnal láthatóvá válik az egyenleghamisítás bizonyítéka. Hiányzik ugyanis a sorok közül a havi nyitóegyenleg; a nominális deviza egyenlegek értékhelyesbítése.

Ez a tény minden banknál, minden szerződés formánál bizonyítja az adós tudtán és szerződésén kívüli, minden hónapban bekövetkező meglopatását!

Ez az a tétel, amely kizárólagosan okozója a felvett összeg feletti tartozásnak.

Példaként a következő valós szerződések valós értékei:

A felső két sor egy-egy Ft árfolyam romlást mutat, ami az adós forint tartozását növeli meg akár 104 ezer forinttal is, egyetlen, az adós által nem is tudott pillanatban! Az alsó két sor a bankok részvényeseinek meglopására mutatnak példát, amikor erősödött a forint. A külföldi anyabankok sem tudnak arról, hogy pl. egyetlen ügyfelük árfolyamváltozása mintegy 50 ezer Ft veszteséget okozna nekik!

A külföldi anyabankok vajon megbízhatnak az olyan magyar bankvezéreikben, akik hamis könyvelést és valótlan mérleget gyártanak nekik évek óta? Vajon miben és mennyivel lopták még meg ezeket a bankokat, az alig néhány év alatt milliárdossá gazdagodott bankármaffiózók???

Ha nekem bankom lenne, utánanéznék. 🙂

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

Don csányék bukni fognak tehát, de emlékül a forintosítási törvény kierőszakolásával még felszámolták a magyar jogállam látszatát is.

– A forintosított szerződések a törvény erejénél fogva módosulnak. [Lásd 2014. évi LXXVII törvény 3.§ (1)] Ez azt jelenti, hogy az adósoknak NINCS BELESZÓLÁSA még elméletileg sem, abba, hogy a bankkal megkötött szerződésük miként módosuljon, azaz a törvény eltiporja az adós szerződéskötési akaratát, a KÍVÜLÁLLÓ törvény az adós helyett „dönt” az adós szerződéséről. A forintosított szerződés új módosult szövegét a pénzügyi intézmény, -azaz a bank- készíti el és az elkészített szerződési szövegbe az adósnak NINCS BELESZÓLÁSA.

(Lásd 2014. évi LXXVII törvény 3.§ (2) ) Az új forintosított szerződés módosuló szövege általános rendelkezés szerint azon a napon lép hatályba, amikor a szerződés módosításának szövegét az adós postán kézhez kapja. Tehát az a forintosított szerződés adósára a bank diktátumot fog kényszeríteni. (Lásd 2014. évi LXXVII törvény 3.§ (3) a) pont). Az adósnak semmilyen beleszólása NINCS abba, hogy milyen szerződési feltételek legyenek benne az új forintosított szerződésben.

A fogyasztói kölcsönszerződés biztosítására szolgáló zálogjog és kezesség fennmarad, a szerződés e törvényben foglalt módosulásához a kezes, ideértve az állami kezest is, és – ha a fogyasztói kölcsönszerződés kötelezettje és a zálogkötelezett eltérő személy – a zálogkötelezett hozzájárulása nem szükséges, de e módosulás folytán helyzetük nem válhat terhesebbé. (Lásd 2014. évi LXXVII törvény 3.§ (5) ) Ezek a törvényi rendelkezések sértik a szerződéskötési szabadság jogi alapelvét, és az Európai Alapjogi Charta 38. – 41. – 42. – 47. – 54. cikkelyeit is.

-A forintosítási törvény egyik legfelháborítóbb rendelkezése az, hogy a módosult forintosított kölcsön szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, ugyanis a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes. (Lásd 2014. évi LXXVII törvény 4.§ (1) ) A közjegyzőknek joguk lesz végrehajtási záradékkal ellátni azon közjegyzői okiratokat, amelyek úgy módosultak, hogy a módosításhoz az adósnak nem kellett aláírásával hozzájárulnia! (Lásd 2014. évi LXXVII törvény 4.§ (2) TILTAKOZUNK, mivel az a büntető feljelentésünkben pontosan leírt bűncselekmények (bűnpártolás és közokirat hamisítás) tárgyalás nélküli, kvázi felmentését jelentené! A közokiratok megvalósult valótlansága sérti a közjegyzői törvényt is, és a szerződő adósnak súlyos és helyrehozhatatlan anyagi és erkölcsi kárát eredményezi egy ilyen visszamenőleges hatályú jogalkalmazás!

Normális jogállami keretek között elvileg nem lenne megtehető az hogy egy adott szerződés az adós hozzájárulása nélkül módosuljon, és az adós hozzájárulása nélkül módosított közjegyzői okirat alapján lehessen ingatlant végrehajtatni. A törvény alapján módosult fogyasztói kölcsönszerződést az eredeti fogyasztói kölcsönszerződés biztosítékaként bejegyzett jelzálogjog változatlanul biztosítja, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog módosítása a tartozás pénznemének változása esetén sem szükséges. (Lásd 2014. évi LXXVII törvény 4.§ (6) )

Ez a rendelkezés szinte minden abszurditáson túl van, ugyanis jogelvi, alkotmányos, ingatlan nyilvántartási, gazdasági jogi érdeket súlyosan sért. Az ingatlan nyilvántartás ugyanis közhiteles nyilvántartás, és amennyiben az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok tartalma nem azonos a tulajdoni lapon szereplő bejegyzéssel, akkor nemcsak a közhitelesség elve sérül, hanem az ingatlan forgalomban is zavarok keletkeznek.

Ilyen törvény a felsorolt rendelkezésekkel, egy jogállamban sohasem születhetett volna meg.

A volt kétharmados hatalmi csőcselék 116 fideszes és kdnpés képviselője azonban a DAC csoport kétszeri, írásbeli tiltakozása ellenére, a BŰNPÁRTOLÁST ÉS ESKÜSZEGÉST VÁLLALVA, megszavazta a törvényt!Az már a legmagasabb szintű politikai korrupció bizonyítéka, hogy a köztársasági elnöknek írt levelem (lásd a következő idézetet) után a Fővárosi Törvényszék, majd az Ítélőtábla bírói tanácsa, primitív, hazug, valótlan állításokkal próbálják megakadályozni a pótmagánvádlói BIZONYÍTÁST!

„a következő tiltakozással és kéréssel fordulunk Magyarország Köztársasági Elnökéhez, mint a magyar demokráciának az Alaptörvény által felhatalmazott legfőbb őréhez:

  1. Kérjük, ne írja alá a jogsértő „forintosításról szóló” törvényt.

2.Kérjük, hogy kezdeményezze a devizahiteles ügyekben mindennemű jogi cselekmény (jogalkotás, követeléskezelés, végrehajtás) azonnali felfüggesztését, a Fővárosi törvényszéken 352 sértett-pótmagánvádló által, 19.B.1396/2014. ügyszámon elindult, minden deviza alapú jogügyletről szóló büntető eljárás jogerős lezárásáig.

3.Kérjük kezdeményezze a „forintosításról szóló” törvényt megszavazó, nyíltan, tudatosan, és bizonyíthatón esküszegő, bűnpártolóvá vált 116 képviselő (a mellékelt névsor szerint) méltatlanná válás miatti vizsgálatát.

4.Tiltakozunk az elmúlt időszakban állami gyakorlattá vált SZELEKTÍV JOGALKALMAZÁS, valamint a tények és objektív körülmények társadalom elől való ELHALLGATÁSA ellen, mert ez megkérdőjelezi a jogrendünk biztonságát, egész jogállamiságunkat.

5.Segítsen helyreállítani a jogbiztonságot, hogy a társadalom jogrendünkbe vetett bizalmát újraépíthessük! ”

Hogy állunk most mi, érdekvédő harcosok?

A következő ábrán tökéletesen látható a jelenlegi helyzet:

Mi, csalás alapúak, még mindig egyénként és közösségként egyszerre menetelünk.

A napokban adom be a Kúriának az ítélőtábla elutasításának felülvizsgálatát kérő beadványunkat. Sajnos, már elvesztettem a hitemet a bírákban, ezért vélelmezem: az ő hangjukat is a politikai korrupció fogja irányítani.

Sebaj: július Strasbourg, várhatóan október Hága. Ott a reményeink szerint csányi már nem az ország leghatalmasabb embere, hanem CSÁNYI, PATAI, FELCSÚTI ÉS A TÖBBI VÁDLOTTUNK CSAK PITIÁNER TOLVAJOK, AKIK A SAJÁT BANKJUKAT IS MEGLOPJÁK!

Csatlakozni a petermenyhert@gmail.com címen, a beadványok benyújtásáig lehet.

Önvédelmi helyi csoportjaink felállítása a nyár feladata, mert védekeznünk kell a várható állami és hatósági jogtiprások ellen.

Kedves barátaim

Jelenleg alig 600 Közösségi Feljelentő család van, ami szánalmasan kevés.

Mi KINT GYŐZNI FOGUNK, de tragikus hogy a közel egymillió családból csak ennyien.

Sajnálom, de a feljelentés még akkor is EGYÉNI DÖNTÉS, ha nem kerül pénzbe, és nincsen semmi kockázata.

Két éve próbálom megértetni az emberekkel, hogy ÁLLJANAK KI MAGUKÉRT, a szeretteikért.

Sajnos, én csak egy ismeretlen nyugger tűzoltó vagyok: nem celeb, nem híres ember, még csak nem is VEZETŐ.

A dagi-menyusra nem hallgatnak az emberek, amikor pártot alapíthatnak, szervezeti tagdíjakat fizethetnek; ügyvédre és vállalkozókra költhetik a maradék kis vagyonukat is. Sorry.

Én megnyerem a harcot azokkal, akikkel együtt megyünk. „a többi néma csend.”  – Menyhért Péter [cn-social-icon]

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM